טפסים שימושיים 

טפסים ואישורי נוטריון

אימות חתימה, אישור העתק, אימות חתימה בשם תאגיד או אחר, אישור נכונות תרגום, אימות הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין ועוד.

טפסים רשם הירושה

בקשת צו ירושה, הודעה ליורש על פי דין, בקשת צו קיום צוואה, בקשה למינוי מנהל עיזבון, תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון ועוד.

טפסים מיסוי מקרקעין

בקשה לביטול קנס,ריבית ו/או הצמדה ו/או פריסת תשלומים , בקשה לקבלת אישור לרישום בפנקסי המקרקעין, מכירת זכות במקרקעין ועוד.

טפסים בית משפט

פתיחת הליך אזרחי, בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחר, כתב תביעה בתביעות קטנות, כתב הגנה בתביעות קטנות ועוד.

טפסים הוצאה לפועל

בקשה לביצוע שטרות והמחאות, בקשה לביצוע פס”ד כספי, הנחיות להגשת בקשת חייב לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, טופס בקשה לצו מאסר ועוד.

טפסים רשם המקרקעין

בקשה לרישום הערת אזהרה, שטר מכר, שטר משכנתה, בקשה לרישום הערת אזהרה, בקשה לביטול הערת אזהרה ועוד.

אם השימוש בטפסים אשר באתר היו לכם לעזר נודה לכם את תקליקו על " אהבתי" של פייסבוק