בוררות היא שיטה אפשרית לישוב סכסוכים בה צדדים למחלוקת מסכימים להציג את עמדותיהם בפני בורר ניטראלי, על מנת שיכריע בסכסוך

אחד מיתרונותיו הבולטים של הליך הבוררות הינם שהליך זה מתברר באופן קצר משמעותית מהליך משפטי בבית משפט (בדרך כלל מספר שבועות או חודשים) כאשר המתווה לניהולו מוסדר  בהוראות חוק הבוררות התשכ"ט – 1968 (להלן: "החוק") ולרוב אינו מתנהל עפ"י סדרי הדין הנהוגים בבית המשפט או דיני הראיות, אלא עפ"י הדין המהותי.
עורך דין לבוררותבאפשרות הצדדים שענינם נדון בפני בורר להגדיר מראש את סמכויותיו, לקבוע כיצד יפסוק בסכסוך ואף לקבוע אם יהיה עליו לנמק את הכרעתו אם לאו. יתרון נוסף של הליך הבוררות הוא שפסק הבורר אינו ניתן לערעור.דהינו, שלא ניתן לערער על הפסק .מנגד יתרון זה עלול להפוך לחסרון לצד המפסיד. 

אמנם הצד המפסיד בבוררות יכול  לבקש מבית המשפט לבטל את פסק  בוררות, אולם העילות לביטול פסק בוררהן מצומצמות והנטיה של בית משפט להימנע מביטול פסק בורר מתוך מגמה לעודד ישוב סכסוכים בדרך זו.

אם צדדים להסכם סבורים שבמידה ויהיו בינהם חילוקי דעות הם מעדיפים שהם יוכרעו בדרך של בוררות, כדאי להם לכלול בהסכם סעיף בוררות המורה על כך.

ישנה אפשרות שצדדים יסכימו מראש על זהות הבורר שמקובל על שניהם. אחד מהיתרונות הנוספים של הליך הבוררות זה שההכרעה בו נעשית מאחורי אור הזרקורים והיא למעשה מתנהלת בדיסקרטיות יחסית מבלי שהציבור הרחב יכול לעקב באופן שוטף אחר הפרסומים של הפרוטוקולים,של  הדיונים ושל פסק הדין.

משרדנו צבר נסיון רב בייצוג של לקוחות בהליכי בוררות בתחום העסקי – מסחרי ואף בתחומים של אגודות שיתופיות  בהצלחה מרובה. 

אם אתם זקוקים לייצוג או ליעוץ בהליך בוררות צרו קשר עם משרדנו.
___________________________________
 בוררות