טפסים רשם המקרקעין

טפסים רשם המקרקעין 2021

בקשה לביטול רישום משכנתה

שטר זיקת הנאה

שטר מכר-הגשה ידנית ומקוונת

כתב הצהרה והתחייבות של עורך דין להגשה מקוונת של מסמכים

שטר לפעולות שכירות במקרקעי ישראל

אישור עו”ד בגין ביצוע פעולה שצד לה גוף כנסייתי

שטר רישום שכירות לא במקרקעי ישראל -הגשה ידנית ומקוונת

שטר העברת זכות שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת

שטר תיקון משכנתה פרטית

שטר מכר במקרקעי ישראל-הגשה ידנית ומקוונת

שטר ביטול שכירות לא במקרקעי ישראל-הגשה ידנית

בקשה לעדכון פרטי זיהוי במקרקעין

בקשה לקבלת נסח רישום/העתקי מסמכים מתיק בית משותף חתומה ע”י נציג היועמ”ש לממשלה

בקשה לרישום הערת אזהרה

בקשה לרישום הערת אזהרה החתומה על ידי כל הצדדים להתחייבות לעשיית עסקה/הימנעות/התחייבות במסגרת תמ”א 38/ רישום הערה על הצורך בהסכמה

בקשה לרישום הערת אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה בהסכמת כל הצדדים לטובת תאגיד בנקאי/ מוסדות פיננסיים/ גופים פרטיים

בקשה לביטול הערת אזהרה

שטר משכנתה פרטית

שטר פדיון משכנתה

בקשה לקבלת העתקי מסמכים מתיק רישום

תצהיר לתיקון טעות סופר

בקשה לרישום במקרקעין

תצהיר עו”ד או אחד הצדדים להסכם השיתוף

שטר איחוד

שטר חלוקה

בקשה לרישום וביטול הערה בפנקסי המקרקעין בהתאם לסעיף 254יא לחוק התכנון והבניה

תצהיר עו”ד לעניין זיהוי הנכס באישור המס

סגירת תפריט
דילוג לתוכן