ייפוי כח בלתי חוזר

ייפוי כח בלתי חוזר

ייפוי כח בלתי חוזר הוא יפוי כח שניתן להבטחת זכותו של צד ג’ או שלוח וזכותו תלויה בביצוע השליחות.

אחת הדוגמאות הקלאסיות לשימוש ביפוי כח בלתי חוזר הוא כאשר מתבצעת עסקת מקרקעין. במקרה זה מקובל שמוכרי דירה או נכס מוסרים במעמד חתימת הסכם המכר יפוי כח בלתי חוזר לביצוע כל הפעולות הנדרשות להעברת הדירה או הנכס על שם הרוכשים וזאת לאחר שיקבלו את מלוא התמורה עבור הדירה או הנכס.

ההבדל בין יפוי כח בלתי חוזר לבין יפוי כח רגיל הוא שיפוי הכח הבלתי חוזר אינו מתבטל במות אחד הצדדים לעסקה, או במקרה ונגרעת כשרותו המשפטית של אחד הצדדים ואף לא במקרה של פשיטת רגל או פרוק של אחד הצדדים לעסקה.

כמו כן, בשונה מיפוי כח רגיל, הרי שיפוי כח בלתי חוזר אינו ניתן לביטול באופן חד צדדי על ידי אחד הצדדים לעסקה.

יפוי כח בלתי חוזר ניתן לביטול רק במקרים מאוד חריגים באמצעות פניה לבית משפט. 

דוגמא לייפוי כח בלתי חוזר. 

סגירת תפריט
דילוג לתוכן