צוואה בפני נוטריון

צוואה נוטריונית היא צוואה שנערכת בפני עורך דין שהוא גם נוטריון . על פי חוק הירושה צוואה שעורכים בפני נוטריון היא צוואה שמבחינת היוקרה והמעמד המשפטי שלה היא  זהה לצוואה שעורכים בפני שופט בבית משפט ולכן אם הנוטריון שעורך את הצוואה מקפיד על הכללים כמעט ולא ניתן לערער עליה!

עו"ד ונוטריון ניר טולדנו בעל ותק מקצועי של 23 שנים כעורך דין ונוטריון, במהלכם ערך אלפי צוואות, חלקן אף מורכבות  וישמח לספק לכם, במידת הצורך, שירות של עריכת צוואה בפני נוטריון גם בהתראה קצרה.

משרדנו ממוקם ברחוב תוצרת הארץ 3 ב.ס.ר סיטי בנין T קומה 18 פתח תקווה. במידה והנכם מעוניינים בשירות עריכת צוואה בפני נוטריון צרו קשר עם משרדנו.

סעיף 22 (א) לחוק הירושה קובע, כי צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה או בפני חבר של בית דין דתי, או בהגשת דברי הצוואה בכתב על ידי המצווה עצמו, לידי אחד מאלה. סעיף 22 (ז) לחוק הירושה קובע כי "לעניין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט".

מהן היתרונות של צוואה נוטריונית על צוואה  רגילה?

כאמור, סעיף 22 (ז) לחוק הירושה מורה כי דין נוטריון כדין שופט "לעניין סעיף זה". קרי, סמכויותיו וחובותיו של שופט – הקבועות בסעיף 22 לחוק הירושה – נתונות גם לנוטריון. 

על פי סעיף 19 לחוק הנוטריונים: אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת. מכאן שעריכת צוואה נוטריונית בפני נוטריון מגדילה את הוודאות לקבילותה של הצוואה ומקטינה את ההסתברות שיורשי המנוח המתנגדים לביצועה יצליחו להביא לביטולה בהליך של התנגדות לקיום צוואה.

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798  ניתן לקבל הצעת מחיר גם בווצאפ 

מהן הדרישות ביחס לצוואה בפני נוטריון?

צוואה נוטריוניתהדרישות ביחס לצוואה בפני רשות, נוטריון בענייננו, פורטו בסעיף 22 לחוק הירושה:

א.    צוואה בפני רשות נעשית על ידי מצווה, באופן אישי, באחת משתי דרכים: המצווה אומר לרשות, בעל פה, את דברי הצוואה או הוא מגיש לרשות את דברי הצוואה בכתב.

ב.    בחר המצווה לומר את דברי הצוואה בעל פה יירשמו דבריו על ידי הרשות וייקראו בפניו.

נוטריון, ניר טולדנוג.    המצווה יצהיר שזו צוואתו והרשות תאשר על פני הצוואה שזו הוקראה בפני המצווה ושהמצווה הצהיר כאמור.

ד.    אם בחר המצווה להגיש את דברי הצוואה בכתב, אין כל צורך ברישום ודי במילוי הדרישות האחרות.

  הלכה פסוקה היא כי 'צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף-עליו הראיה.

כן מצ"ב נוהל של היחידה לרישוי ורישום נוטריונים בדבר עריכת צוואה נוטריונית. הנוהל גובש בשיתוף עם הרשם לענייני ירושה ומטרתו להקל על הנוטריון בעשיית צוואה נוטריונית ולמנוע טעויות בעריכתה. 

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798  ניתן לקבל הצעת מחיר גם בווצאפ 

 

מתי מתעורר צורך לקבל תעודה רפואית מהמצווה?

כאשר עסקינן בצוואה בפני נוטריון  יש להחיל את תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977 הקובעת כי:

"(ה) לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון."

מכאן שכאשר נוטריון מתבקש לאשר צוואה של אדם שמאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו הוא מנוע לעשות כן לפני שהוצגה בפניו תעודה רפואית על כשרותו המנטלית של המצווה לצוות את הצוואה.

  מחיר – כמה עולה צוואה נוטריונית? 

תעריף שכר הטרחה של הנוטריון לאימות צוואה נוטריונית מוסדר בתקנות הנוטריונים כאשר גביית שכר שהוא למעלה או למטה מן הקבוע בתקנות מהווה אף עבירת משמעת לפי סעיף 34 לחוק. עלות אישורה של צוואה נוטריונית היא 246 ש"ח + מע"מ לחותם ראשון ו 126 ש"ח + מע"מ לחותם נוסף. עבור כל העתק נוסף מהצוואה הנוטריונית 75 ש"ח+ מע"מ. כל המחירים  מעודכנים בהתאם לתעריף שנקבע על ידי משרד המשפטים נכון לשנת 2023.

יחד עם זאת, בעוד שעלות אישור צוואה נוטריונית בפני נוטריון קבועה בחוק, הרי שעלות עריכת הצוואה וניסוחה  אינה קבועה בחוק וכל עורך דין שהוא גם נוטריון רשאי לקבוע לעצמו את המחיר בהתאם למורכבות הצוואה שמתבקש הוא להכין במקרה הקונקרטי. עלות עריכת צוואה נוטריונית סטנדרטית ליחיד בחלק ממשרדי עורכי הדין הינה לרוב החל מ-1500 ש"ח וסך של 1,800 ש"ח ויותר  שמדובר  בצוואה הדדית וזאת בהנחה שמדובר בצוואות  שאינם מורכבות במיוחד. המחיר יכול לעלות ולטפס ככל שהצוואה מורכבת וכוללת רכוש רב והוראות חלוקה מפורטות יותר כמו גם בהתאם למידת ניסיונו ויוקרתו המקצועית של עורך הדין.

לקבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה נוטריונית חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798  ניתן לקבל הצעת מחיר גם בווצאפ 

כתובתנו:       רחוב ,תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר). אנחנו זמינים 24/7.

יצוין כי משרדנו מספק גם שרותי תרגום נוטריוני של צוואה.