צו קיום צוואה מהו וכמה הוא עולה?

כדי לחלק את רכושו של מי שנפטר והשאיר אחריו צוואה יש צורך לקבל צו קיום צוואה שמאשר את תוכנה ותקפותה של הצוואה ונותן לה למעשה תוקף של פסק דין מחייב. 

מי יכול לבקש צו קיום צוואה? 

 את הבקשה למתן צו קיום צוואה יכולים לבקש  כל אחד מהיורשים המוזכרים בצוואה, ואף כל אדם אשר מעוניין במתן צו הקיום.

לקבלת הצעת מחיר לטיפול בצו קיום צוואה חייגו עכשיו 03-9309677 או צרו קשר עם משרדנו.


מה הדין במידה ובצוואה ישנה התייחסות רק לחלק מנכסיו של המנוח?

במידה ובצוואה שהותיר אחריו המנוח ישנה התייחסות רק לחלק מנכסיו  יהיה צו קיום הצוואה תקף רק לגבי הנכסים המצוינים בצוואה, ושאר נכסי העיזבון יחולקו על פי דין, באמצעות צו ירושה.

בקשה לצו קיום צוואה באמצעות עורך דין 

בקשה לצו קיום צוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. הבקשה צריכה לכלול

א. צוואה מקורית.

ב .תעודת פטירה או בקשה להוכחת מוות של המוריש.

ג. אישור על משלוח הודעה בדבר הגשת הבקשה בדואר רשום לזכאים על פי הצוואה או אישור על כך שהמבקשים הודיעו באופן אישי לזכאים על פי הצוואה.

ד. יפוי כוח, אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין.

ה. תשלום אגרות עבור הגשת בקשה ופרסום  בעיתונים.

ו. טופס בקשה לצו קיום צוואה, חתום על ידי המבקש כמצהיר ומאומת על ידי עורך דין או נוטריון.

ג.  תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור וצוואה מקורית. 

ד. הודעות לכל היורשים ואישור על משלוח ההודעה בדואר רשום או לצרף  אישור בכתב בחתימת היורשים כי ידוע להם על הגשת בקשה.

ה.  ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור.

ו. אם אחד מהזכאים על פי הצוואה מוותר על חלקו בעיזבון, יש לצרף העתק "תצהיר הסתלקות" חתום על ידי המסתלק ומאומת כדין על ידי עורך דין.

ז. אם הבקשה הוגשה באופן מקוון, יש לצרף את טופס הבקשה חתום ומאומת על-ידי עורך דין בפורמט PDF. הטופס ניתן להדפסה כחלק מתהליך ההגשה המקוונת.

אם לא תוגש התנגדות לצו קיום צוואה, תועבר הבקשה לתגובת האפוטרופוס הכללי שיכול לאשר אותה, להעביר אותה לדיון בבית המשפט לענייני משפחה, או להעביר למבקש דרישה להשלמת פרטים.

במידה ולא הוגשה התנגדות ואין לאפוטרופוס עניין להתערב בהליך צפוי להתקבל צו קיום הצוואה במידה והבקשה מוגשת מטעם משרדנו בתוך כחודש ימים בלבד!

צו קיום צוואה מחיר – כמה עולה צו קיום צוואה?

עלות טיפול בהליך בקשה לצו קיום צוואה במרבית משרדי עורכי הדין הנו בטווח מחירים של 1,500 – 2,500 ש"ח לפני מע"מ. מחיר זה אינו כולל אגרות ושליח להפקדת הצוואה ואינו כולל מצב של התנגדות לצוואה סטנדרטית או הסתייגויות של האפוטרופוס הכללי. 

צו קיום צוואה- שרותי המשרד

טיפול עורך דין שמתמחה בצוואות וירושות מסייע לקבל את צו קיום הצוואה במהירות ויעילות ועשוי למנוע תקלות וטעויות במילוי לא נכון של הבקשה לצו קיום צוואה. במידה והנכם מעונינים לקבל הצעת מחיר לטיפול משרדנו בצו קיום צוואה , התקשרו עכשיו:  052-3589798   03-9309677 . ניתן גם לצור קשר באמצעות משלוח הודעת ווצאפ 24/7

 

 

___________________________________________________________