השוכר  הפסיק לשלם דמי שכירות? השוכר מתחמק והפסיק לענות לטלפון?

נראה שאם הפרת הסכם השכירות  לא תתוקן לאלתר עד ידי השוכר אין מנוס מכך שתגישו תביעה לפינוי דייר.

כיום ובשונה מהמצב המשפטי ששרר בארץ בעבר, ניתן לסיים תביעה לפינוי שוכר בפרק זמן קצר יחסית וניתן, במקרים מסויימים לקבל פסק דין שמורה על פנוי השוכר מהדירה בתוך 60 יום מיום הגשת התביעה וזאת בשל סדר דין מיוחד בתביעה לפינוי שוכר בלתי מוגן.

משרדנו צבר ניסיון רב בהגשת תביעה לפינוי שוכר  וניהול  הליך יעיל ומהיר של תביעות לפינוי נגד דיירים בבתי משפט כאשר משרדנו ער לחרדות ולמפח הנפש העצום שעובר כל בעל נכס בהתמודדות מול שוכר בעייתי או סרבן תשלום שכירות. לכן משרדנו מקפיד ללוות  את הלקוח לאורך כל ההליך המשפטי החל משלב הגשת התביעה ועד למסירת מפתחות הדירה או הנכס לידי המשכיר.

 אם נתקלתם בשוכר  שאינו משלם דמי שכירות, או שלדעתכם הוא הפר את חוזה השכירות וברצונכם לנקוט בהליכי פינוי  שוכר  צרו קשר עם משרדנו.

להצעת מחיר להגשת תביעה לפינוי מושכר חייגו עכשיו 052-3589798 או 03-9309677

כאשר מדובר בדייר / שוכר סרבן תשלום דמי שכירות, ישנה משמעות גדולה לפרק הזמן שלוקח למשכיר לפנות את השוכר מהדירה שכן כל יום שחולף מבלי שהשוכר משלם דמי שכירות גורם לחוב לגדול ולתפוח!

לפיכך, משרדנו נוהג להגיש תביעה לפינוי שוכר, סרבן תשלום בפרק זמן קצר יחסית של 24-48 שעות מעת הגיע התיק לטיפול משרדנו. בדרך זו אנו מצמצמים עד כמה שניתן את טווח שהותו הלא רצויה של השוכר סרבן תשלום דמי השכירות בדירה!

לקבלת הצעת מחיר לטיפול משרדנו בתביעה לפינוי שוכר חייגו 03-9309677 , 052-3589798

מהי  תביעה לפינוי מושכר? מהן התנאים להגשת תביעה לפינוי מושכר? מה על הנתבע לעשות כאשר מוגשת נגדו תביעה לפינוי מושכר?
מתי יקבע דיון בתביעה לפנוי מושכר?

תביעה לפינוי שוכר- באלו מקרים עשוי בית משפט לקבל בקשה למחיקת כותרת "לפינוי מושכרולהעברת הדיון לפסים רגילים?

כיצד על בעל נכס סביר לנהוג כאשר שוכר מפר את הסכם השכירות , ומתי יש צורך מובהק להגיש תביעה לפינוי שוכר? 

תביעה לפינוי שוכר- דוגמאות מהפסיקה.

התובע הינו הבעלים של בית צמוד קרקע ברמת גן, אשר הושכר לנתבעים על פי הסכם שכירות לתקופה של שנה, את עיקר עילות תביעת הפינוי השתית התובע על טענתו  שהנתבעים לא מצמידים את דמי השכירות למדד, הם לא מאפשרים לו, לראות את המושכר, הם לא ביטחו את המושכר כנדרש והתובע נאלץ לעשות זאת בעצמו, ובנוסף הם הרסו קיר של חדר ופתחו חלון בקיר המטבח ללא אישורו.מנגד טענו הנתבעים  כי הוציאו פוליסת ביטוח לדירה, בה מופיע התובע כמוטב נוסף.הנתבעים הודו , כי הרסו את הקיר אך לטענתם התובע נתן לכך אישור בעל פה, לאחר שקיים פגישה בדירה עם הנתבעים ומהנדס מטעמם.

תביעה לפינוי שוכר- האם שוכר רשאי להימנע מתשלום דמי השכירות, המגיעים למשכיר בהתאם לחוזה השכירות  לאורך זמן של חודשים ושנים בטענה כי הוא  מקזז נזקים אותם גרם לו המשכיר, בעוולה, באירועים שאירעו בעבר?

האם במקום להגיש תביעה לפינוי שוכר, ניתן לפנות את השוכר בכח מכח סעיף 18 לחוק המקרקעין, במקרה בו החוזה הופר או במקרה בו תם הסכם השכירות והשוכר אינו מפנה את הנכס?

תביעה לפינוי שוכר- תא"ח 15765-03-12 רז נ' אביטל ואח'. התובעת הגישה תביעה לפינוי המושכר בטענה שהשוכרים לא עמדו בתשלום דמי השכירות במלואם ובמועדם, לא שילמו תשלומים שוטפים עבור חשמל וגז, לא הפקידו ערבויות כנדרש על פי החוזה, ואף מציקים לתובעת ומטרידים אותה באופן שמשבש קשות את חייה.התובעת טוענת כי אולצה לחתום על הסכם השכירות, בניגוד לרצונה . בית המשפט דחה את התביעה 

ת"א 16581-01-10 קופמן ואח' נ' גנץ .דיירות מוגנת- עילת הנטישה – מהותה-  התובעים הגישו נגד הנתבעת אשר הינה דיירת מוגנת תביעה לפינוי שוכר כאשר את עילת תביעתם ביססו על "עילת הנטישה" ואי תשלום מתמשך של דמי שכירות.מנגד טענה הנתבעת כי היא מתגוררת במושכר מזה עשרות שנים, "ואין לה קורת גג אחרת זולת המושכר". הנתבעת מעולם לא נטשה את המושכר, וכל מיטלטליה נמצאים במושכר. 
תא"ח 959-04-11 חביב נ' אשרוב ואח' פס"ד מיום 13.11.12 בית משפט דחה תביעה שהגיש שוכר נגד משכיר בטענה שהוא שילם דמי מפתח והוא זכאי  למתן צו הצהרתי, המופנה כלפי הנתבעים ולפיו הוא שילם דמי מפתח, כהגדרתם בחוק "הגנת הדייר" וכי מכח ההסכם שנכרת בינו לבין ב"כ המשכיר הוא, זכאי לטענתו להתגורר בשתי הדירות בבניין שברח' נחלת בנימין 13 ת"א, ללא תשלום דמי שכירות עד למועדים המפורטים בכתב התביעה, ולאחר מכן כ"דייר מוגן" כנגד תשלום דמי שכירות מופחתים, החלים על "דייר מוגן".
תא"ח 52601-01-12 אדלשטיין ואח' נ' ס.ר.מ.נ. פרסום ונדל"ן (1995) בע"מ ואח' – בית משפט שלום בחיפה דחה תביעה לפינוי מושכר שהגישו התובעים נגד הנתבעים בטענה שהם עושים שימוש מסחרי במושכר ע"י השכרתו לצדדים שלישיים על בסיס יומי ו/או שעות  וכאשר מטרת השכירות על פי החוזה הינה אך ורק לצרכי מגורים. בית משפט נימק את החלטתו מאחר ושוכנע כי עלה בידי הנתבעים להראות כי השימוש שעושים במושכר הינו על דעתם, בידיעתם ובהסכמתם של התובעים וזאת חרף האמור בהסכם בנוגע למטרת השכירות.

תא"ח 29405-04-13 בנימיני ואח' נגד עירית טילור פרנק – בהחלטת בית משפט שלום בפתח תקווה מיום 10.10.10 דחה בית משפט שלום את בקשת הנתבעת ( השוכרת ) לביטול פסק דין שניתן כנגדה בהעדר הגנה בנימוק שלא קיבלה מהשליח את כתב התביעה תוך שבית משפט  נימק את החלטתו בעיקר מאחר ונתן אמון מלא בעדותו של השליח אשר ביצע מסירה של כתב התביעה לידי הנתבעת, עירית טילור פרנק.

תאח  484-09/13  ליליה דיאקוב נ' אלה מיכילב, איגור דיאקוב  בהחלטת בית משפט מיום 13.10.13 דחה בית משפט בקשה של שוכרים, אשר הוגשה נגדם תביעה לפינוי מושכר לעיכוב הליכים כנגדם בשל צו כינוס בפש"ר שניתן ע"י ביה"מ המחוזי. בית משפט קבע כי כי הרציונאל העומד מאחורי הוראות הפקודה אינו מתקיים לגבי תביעה לפינוי מושכר, שכאמור אין לכלול בה על פי דין כל סעד כספי.

תא"ח 51813-11-13 עוזיאל טובה נגד סופיה ברזובסקי – בפסק דינו של בית משפט שלום בפתח תקווה מיום 01.03.14 דחה בית תביעה לפינוי מושכר שהגישה התובעת הגב' עוזיאל טובה נגד הנתבעת הגב' סופיה ברזובסקי אשר יוצגה על ידי משרדנו. בית משפט שלום דחה בפסק דינו את כל עילות הפינוי תוך חיוב התובעת בהוצאות משפט ושכ"ט עורך דין של 12,500 ש"ח.

ת.א 017216/05 משה שין ואח' נגד ג'מיל אבו עמר    -בתיק זה הוגשה מטעם משרדנו תביעת פינוי בסדר דין מקוצר נגד דייר אשר שכר דירה מהמשכירים בשכירות בלתי מוגנת. הנתבע התגונן מפני התביעה והגיש בקשת רשות להתגונן בטענה שרכש את הדירה מאת המשכיר כאשר לתצהירו אף צורף תצהיר של עד מטעמו שנכח בעת חתימת זיכרון הדברים.. בית משפט דחה את בקשת הרשות להתגונן מחמת כך שהיא התבססה על טענות בדים נעדרות ממשות על פניהם ונתן פסק דין שהורה על פינוי הדייר מהדירה.

רע"א 38381-01-14 יצחק ירוחם ואח' נגד יצחק ארביב – בית משפט מחוזי מרכז ( כב' השופטת ורדה פלאוט) קיבל רשות ערעור שהגיש תובע על החלטת בית  משפט שלום בראשון לציון ( כב' השופט ארניה רפי) מיום 25.12.13 אשר הורה על העברת הדיון בתביעה לפינוי מושכר לפסים של תביעה רגילה. בית משפט נימק את קבלת הערעור במספר גורמים. ראשית , בכך שהחלטת בית משפט קמא ניתנה מבלי שקיים דיון במעמד הצדדים וללא הנמקה. שנית,  משום שבעצם ההחלטה לשמוע את התיק במסלול של סדר דין רגיל יש פגיעה דיונית משמעותית בתובעים , דבר המחייב נימוק של ממש אשר לא נעשה.
שלישית, מאזן הנוחות בין הצדדים מביא למסקנה כי העברת הדיון לסדר דין רגיל פוגע במבקשים באופן בלתי מידתי, כאשר השארת הדיון במסלול מהיר של תביעה לפינוי מושכר, עדיין מאפשר לנתבע להגיש תביעה כספית כנגד התובעים תוך נקיטת בהליך המתאים להבטחת תשלום החוב באופן של עיקול הנכס. אין לאפשר החזקת הנכס עצמו כבן ערובה לתשלום חוב שטרם הוכח, כאשר המבקשים הקדימו והגישו תביעה לפינוי מושכר כחוק, וכאשר נזקם שלהם, היינו החזקת הנכס שלא כדין וללא תשלום, אינו שנוי במחלוקת.

תא"ח 23583-10-14 ציונה לב נגד אבי פלד  – בית משפט שלום בפתח תקווה ( כב' השופטת עדנה יוסף קוזין ) דחה בקשה לפסלות שופט שהגיש דייר שנתבע בהליך של תביעה לפינוי מושכר לפסילתה מלדון בתיק ולעיכוב הדיון עד להכרעת בית המשפט העליון בערעור שיגיש על החלטתה.  עיקר טענות הנתבע לפסלות שופט היו כי שאותה שופטת דנה בעבר בתביעה  אחרת שהוגשה נגדו. בית משפט קבע כי אין בעובדה זו מלשמש כעילה לפסלות שופט וכי בקשתו נגועה בחוסר תום היות ולא העלה את טענתו  בהזדמנות הראשונה אלא רק יום לפני דיון ההוכחות. לפיכך, בקשת הנתבע לפסלות שופט כמו גם בקשתו לעיכוב הדיון עד הכרעת בית משפט בבקשתו להעברת הדיון למחוז שיפוט אחר נדחתה וניתן נגדו פסק דין המורה על פינויו מהדירה.  את התובעת, הגב ציונה לב ייצג משרדנו.

תא"ח 928-01-15  בכור אברהם ושושנה נגד איריס, ליאור ושירן אבישר – בפסק דינו של בית משפט שלום בפתח תקווה ( כב' השופטת עדנה יוסף קוזין ) מיום 19.02.15 ניתן פסק דין לפינוי מושכר גם נגד נתבעת 3 , הגב' שירן אבישר ונדחתה טענת ההגנה שלה כי אין מקום למתן פסק דין לפינוי נגדה מאחר והיא איננה מתגוררת כביכול בנכס וזאת בשל קבלת בקשה לצירוף ראיות הזמה לכתב הגנתה שהגישו התובעים במסגרתם הציגו תמליל שיחה טלפונית שהתקיימה בין שירן אבישר לבין בנם של התובעים , יום אחד בלבד לאחר מועד הגשת תביעת הפינוי ממנו עלה כי היא מתגוררת בנכס בניגוד לנטען על ידה בתצהיר.

האם בעל חלק מהזכויות במקרקעין יכול להגיש תביעה לפינוי מושכר כנגד השוכר או המחזיק , ללא צירוף או הסכמת יתר בעלי הזכויות במקרקעין לתביעתו ?

האם פטירתה של המנוחה השוכרת מסכלת את החוזה ומפסיקה את תוקפו ו/או את החיובים מכוחו כך שהערבים לחוזה או מי מהם אינם חייבים בתשלום סכום התביעה  בשים לב לדין ולתנאיו של החוזה? שאלה זו נדונה בפסק דינו של בית משפט שלום בכפר סבא שניתן לאחרונה במסגרת תא"מ 16721-62-11 קרול נ' לוי ואח'. בית משפט קבע כי חוזה השכירות לא נועד לקיום אישי כך שמותה של השוכרת לא היה בבחינת אירוע מסכל לפי המבחן שהוצע בספרות. לפיכך לא התקיים התנאי ה- המצטבר של סעיף 18(א) לחוק התרופות ולא סוכל החוזה. מכאן קבע בית משפט שהערבים חייבים בהתחייבויותיה של המנוחה לקיומו של הסכם השכירות.  לפיכך בתקופת הביניים עד לכניסתה למגורים של השוכרת החדשה חלים החיובים על הנתבעים כערבים להתחייבויותיה של המנוחה לפי הסכם השכירות.

האם ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר בבית משפט לעניני משפחה? בע"מ 8671/13 פלונית נגד פלוני קבע בית המשפט העליון כי בהיבט התכליתי קיים קושי לקבוע, באופן גורף, שאין ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר בבית המשפט לעניני משפחה, ואיני סבור כי תקנה 258ה(ב) נועלת את השער בפני הגשת תביעות כאלה בבית המשפט לעניני משפחה. אכן, "תכלית סדרי הדין בבית המשפט לעניני משפחה היא גמישות ושקיפות" (בע"מ 4738/13 פלוני נ' פלונית (3.9.13)); המסקנה אליה הגענו היא נגזרת של גמישות זו; מסקנה הפוכה, עלולה היתה למנוע את השימוש בכלי של תביעה לפינוי מושכר בהתדיינויות בענייני משפחה, גם במקרים שבהם ראוי להשתמש בו, בניגוד לתכליתו של פרק ט"ז4 לתקנות. מכל מקום, נשוב ונאמר, כי מחוקק המשנה לא פרס את מצודתה של 258ה(ב) על פרק ט"ז4, ודומני כי לעניין זה נתחלפו למבקשת היוצרות, ולא הרי ט"ז כהרי ט"ז4.

תביעה לפינוי שוכר – חקיקה

פרק ט"ז 4 לתקנות סדר הדין האזרחי – תביעה לפינוי מושכר

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 35) (ביצוע פסק דין לפינוי מושכר), התשע"א-2011

חוק ההוצאה לפועל( תיקון מס' 36) , התשע"ב -2012

 חוק השכירות והשאילה, התשל"א-1971

חוק הערבות התשכ"ז 1967

דוגמא לתביעה לפינוי מושכר

דוגמא לתביעה לפינוי פולש