התנאים למשלוח הודעת צד ג' בסדר דין מהיר

התנאים למשלוח הודעת צד ג בהליך של סדר דין מהירלעיתים מתעורר הצורך אצל נתבע שמקבל תביעה בהליך של סדר דין מהיר להגיש הודעת צד ג' נגד צד שהוא סבור שיכול…

להמשך קריאההתנאים למשלוח הודעת צד ג' בסדר דין מהיר

חובת הפירוט הנדרשת בתצהיר גילוי מסמכים לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

תצהיר גילוי מסמכים כללי לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי ההליך של גילוי המסמכים על פי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984 נועד לאפשר לבעל דין לדעת מראש,…

להמשך קריאהחובת הפירוט הנדרשת בתצהיר גילוי מסמכים לפי תקנה 112 לתקנות סדר הדין האזרחי

בקשה להפסקת תובענה לפי תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי

בקשה להפסקת תובענההאפשרות להפסיק תובענה מופיעה בתקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי הקובעת:"(א) רצה תובע או נתבע שהגיש תביעה שכנגד, להפסיק תובענה, או לחזור בו מתביעתו כולה או מקצתה, יגיש…

להמשך קריאהבקשה להפסקת תובענה לפי תקנה 154 לתקנות סדר הדין האזרחי

סמכות מקומית לפי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984

סמכות מקומיתתקנה 3 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד 1984  הדנה בתובענה שאינה כולה במקרקעין, קובעת חלופות אלטרנטיביות למקום השיפוט. על פי הוראות התקנה, זכאי התובע להגיש את התובענה לאחד…

להמשך קריאהסמכות מקומית לפי תקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד -1984

כיצד על בעל דין לנהוג במידה והוא מעוניין להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה שמעבירה דיון מחמת חוסר סמכות

כיצד על בעל דין לנהוג במידה והוא מעוניין להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה שמעבירה דיון מחמת חוסר סמכות?  במקרה שתובענה הועברה לבית משפט אחר מכוח סעיף 79 לחוק בתי המשפט…

להמשך קריאהכיצד על בעל דין לנהוג במידה והוא מעוניין להגיש בקשת רשות ערעור על החלטה שמעבירה דיון מחמת חוסר סמכות

חריגה מפלוגתאות ושינוי חזית

מה היא שינוי חזית? לאחר הגשת כתבי הטענות מתגבשות בין בעלי הדין הפלוגתאות (המחלוקות) בהן בית משפט נדרש להכריע. ככלל בעל דין לא רשאי בשלב מאוחר יותר להרחיב בעילות נוספות שלא…

להמשך קריאהחריגה מפלוגתאות ושינוי חזית

זכותו של בעל דין לחקור על תצהירי יריבו בחקירה שכנגד גם הליכי ביניים

זכותו של בעל דין לחקור על תצהירי יריבו בחקירה שכנגד גם הליכי ביניים סעיף 17 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 קובע כי בית-המשפט ייעתר לבקשתו של בעל-דין לצוות על חקירת המצהיר…

להמשך קריאהזכותו של בעל דין לחקור על תצהירי יריבו בחקירה שכנגד גם הליכי ביניים

משמעות אי זימנו של מצהיר שאינו בעל דין לחקירה בהליך ביניים

על מי מוטלת החובה לזמן לחקירה מצהיר שאינו בעל דין בהליך ביניים? תקנה 522 לתקנות סדר הדין האזרחי תחת הכותרת: חקירת מצהיר קובעת כי: (א)   מצהיר בהליך עיקרי או בעל דין שמסר תצהיר…

להמשך קריאהמשמעות אי זימנו של מצהיר שאינו בעל דין לחקירה בהליך ביניים

עיכוב ביצוע פסק דין כספי בשל הגשת ערעור

עיכוב ביצוע פסק דין כספי בשל הגשת ערעור  הכלל הקבוע בתקנה 466 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, הוא ש "הגשת ערעור לא תעכב את ביצוע ההחלטה שעליה מערערים" ועל המבקש…

להמשך קריאהעיכוב ביצוע פסק דין כספי בשל הגשת ערעור

תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003

 תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003בתוקף סמכותי לפי סעיפים 82, 108 ו-109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), וסעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה,…

להמשך קריאהתקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003