תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), תש"ל-1970בתוקף סמכותי לפי סעיפים 53 ו-83 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962, ולפי סעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ושאר הסמכויות הנתונות לי לפי…

להמשך קריאהתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962פרק ראשון: כשרות משפטית1. כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.2. כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק…

להמשך קריאהחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978

תקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978* בתוקף סמכותי לפי סעיף 46 לחוק הנוטריונים, תשל"ו-1976, ושאר הסמכויות שהוענקו לי כדין, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק יסוד: משק המדינה,…

להמשך קריאהתקנות הנוטריונים (שכר שירותים), תשל"ט-1978