תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ”ב-1991

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991                                   בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט1969- (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:פרק א':…

להמשך קריאה

מה הנסיבות המצדיקות שלילת פיצוי פיטורים ללא פיצויים לעובד?

 הכלל הוא כי שלילת פיצויי פיטורים מתאפשרת רק מכוח אחד מהסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, שקובעים כדלקמן:            "16. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצילא יהיה עובד זכאי לפיצויים או…

להמשך קריאה
סגירת תפריט
דילוג לתוכן