תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991

תקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991                                   בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט1969- (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר העבודה והרווחה, אני מתקין תקנות אלה:פרק א':…

להמשך קריאהתקנות בית הדין לעבודה (סדרי דין), התשנ"ב-1991

חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

 חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969 1. בית דין לעבודה  בית-דין לעבודה (להלן - בית הדין) יהיה של שתי ערכאות: בית-דין אזורי ובית-דין ארצי.2. שופטים ונציגי ציבור  לבית הדין יתמנו שופטים…

להמשך קריאהחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969

תע א 2203-10 בוסי – יישום פתרונות אנושיים בע"מ ואח

בית דין אזורי לעבודה בתל אביב - יפו"תע  א 2203-10 בוסי - יישום פתרונות אנושיים בע"מ ואח   '   פני ה' כב שופטת "ד  ר אריאלה גילצר-כץ צ.נ . (מ) מר אבי שלו צ.נ…

להמשך קריאהתע א 2203-10 בוסי – יישום פתרונות אנושיים בע"מ ואח

פסק דין פלילי כראיה בבית הדין לעבודה

 סעיף 42 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, קובע לאמור:42. א. קבילות פסק דין(א) הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי, המרשיע את הנאשם, יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה…

להמשך קריאהפסק דין פלילי כראיה בבית הדין לעבודה

מה הנסיבות המצדיקות שלילת פיצוי פיטורים ללא פיצויים לעובד?

 הכלל הוא כי שלילת פיצויי פיטורים מתאפשרת רק מכוח אחד מהסעיפים 16 ו-17 לחוק פיצויי פיטורים, שקובעים כדלקמן:            "16. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצילא יהיה עובד זכאי לפיצויים או…

להמשך קריאהמה הנסיבות המצדיקות שלילת פיצוי פיטורים ללא פיצויים לעובד?