6/188/2022 מדמוני יוטא נגד קובריגרו יונתן החלטה מיום 06.12.2022

6-188-2022