4/203/2021 פרידריך שרגא אהוד יעקב ואח' נ' חרמון תומר יחזקאל פס"ד מיום 09.08.22

שרגא נ חרמון