בג"ץ 6896/18 טעמה רסמיה נ. המפקד הצבאי בגדה המערבית פס"ד מיום 6.3.22

רסמיה ואח נ המפקד הצבאי