08/412/2020 גויכמן איגור ואח' נ' צור מעין נ' גויכמן איגור ואח' פס"ד מיום 31.7.22

גויכמן