01/412/2020 חברת א.ב.ה מעלות דפנה 117 בע"מ ואח' נ' רבתי מרים ואח' פס"ד מיום 04.08.22

חברת נ מרים