01/12/2022 נציגות הבית טשרניחובסקי 42 ,ירושלים נ' סגיאן מסעוד

01-12-2022 (1)