פינוי דייר 

משרדנו מתמחה בפינוי דיירים סרבני תשלום וערוך לספק לכם שירות משפטי של הגשת תביעת פינוי לבית משפט עם ליווי אישי עד לקבלת המפתח!

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות בקשר להגשת תביעת פינוי דייר חייגו עכשיו 0523589798 או  השאירו פרטים בדף צור קשר ונחזור אליכם בהקדם. ניתן גם לקבל הצעת מחיר לפינוי דייר 24/7 בווצאפ המשרד.

לפסק דין לדוגמא בו זכה משרדנו לאחרונה ניתן להכנס בקישור הבא תפ"מ 22-07-9812 גיאת נ' נחמן

פינוי דייר- מתי ?           

 פינוי דייר סרבן תשלוםברוב המקרים מתעורר צורך להגיש תביעת פינוי דייר כאשר מדובר בסיטואציה בה הדייר או הדיירים מפרים עם המשכיר את חוזה השכירות הפרה יסודית או הפרה יסודית מסתברת היורדת לשורש הסכם השכירות.

הפרה יסודית של הסכם השכירות באה לידי ביטוי כאשר הדייר אינו ממלא אחר חלק מהתנאים שנקבעו בחוזה השכירות. ברוב המקרים מדובר באי תשלום דמי שכירות שוטפים החלים על המושכר או בשל אי נשיאה של הדייר בתשלומים אחרים החלים על הדירה כגון ארנונה, ועד בית, מים וחשמל. 

אי תשלום שכר הדירה למשכיר יכול לנבוע בשל מצב כלכלי רעוע של הדייר או על רקע "טענות" של הדייר כנגד המשכיר במסגרתם הדייר מחליט באופן חד צדדי לקזז מדמי השכירות החודשיים סכומי כסף המגיעים לו לטענתו בשל אי תחזוקה מספקת של הדירה או נזק ממוני או לא ממני שנגרם לו לטענתו בשל מחדלי המשכיר.

לפעמים הפרת הסכם השכירות על ידי הדייר באה על רקע אי העמדת ביטחונות הולמים לחוזה , כפי שנקבע בהסכם השכירות או בגין אי ביטוח המושכר בפוליסת ביטוח תקיפה אם אכן כך נקבע בחוזה.

בכל הסיטואציות שמניתי לעיל,  במידה ובעל הדירה והדייר אינם מצליחים  ליישב את ההדורים בניהם בתוך פרק זמן סביר, מתעורר הצורך להגיש תביעה לפינוי הדייר מהדירה על מנת לברר את הסכסוך בכותלי בית משפט.

תביעה לפינוי מושכר מחיר- כמה עולה ייצוג של עורך דין?

מחיר הגשת תביעה לפינוי מושכר אינו קבוע בחוק והוא משתנה בהתאם למורכבות התיק ולמידת ניסיונו של עורך הדין. יחד עם זאת , נראה כי טווח המחירים בחלק ממשרדי  עורכי הדין בישראל המתמחים בתחום נע לרוב בין 6,000 ש"ח ל 10,000 ש"ח עבור הגשה וניהול תביעה בהנחה שהתביעה מסתיימת בדיון אחד וההליך לא מועבר ( במקרה  נדיר )  למסלול של תביעה רגילה בסדר דין רגיל . מחירים אלו אינם כוללים מע"מ, אגרת בית משפט ושליחים ועלות ניהול הליכי הוצאה לפועל לאחר פסק דין במידה והשוכרים לא ימלאו אחר הוראות פסק הדין.

 להגשת תביעה לפינוי דייר חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798    

פינוי דייר – כמה זמן צפויה להתברר התביעה ?

בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות התשע"ט- 2018 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי החדשות) לא חל שינוי מהותי שפגע באפקטיביות של הליך הפינוי המקוצר והיעיל לניהול תביעה לפינוי דייר שנקבע בתקנות סדר הדין האזרחי הישנות שקדמו להם.

הליך זה נחשב כהליך וולנטרי מאחר והוא אינו מונע מבעל הדירה את האפשרות לנהל במקום הליך זה  תביעת פינוי דייר במתכונת רגילה  או תביעה בהליך אחר של סדר דין מקוצר . להליך המהיר יתרונות וחסרונות ביחס למסלול הרגיל. חסרונו של ההליך המהיר נובע מכך שלא ניתן לכלול במסגרתו סעדים כספיים אלא סעד של פינוי בלבד. את הסעד הכספי יהיה ניתן לברר בהליך אחר אם וכאשר יקבע במסגרת פסק הדין שהדייר אכן הפר את הסכם השכירות או שאי תשלום דמי השכירות על ידי הדייר נעשתה שלא כדין.

יתרונו המובהק של הליך פינוי דייר במסלול תביעה מהיר הקרוי גם בשם "תביעה לפינוי מושכר"  נובע מכך שניתן להגיע בו להכרעה שיפוטית בתוך פרק זמן קצר יחסית של כ60 ימים בלבד מיום הגשת התביעה בעוד שבמסלול תביעה רגיל עשוי הליך הפינוי להתברר במשך חודשים רבים ואף שנים!

יתרון נוסף של הליך תביעה לפינוי דייר במסלול המקוצר על פני ברור תביעת פינוי במסלול רגיל הוא שהדייר איננו רשאי להגיש תביעה שכנגד ואף לא לשלוח הודעה לצד שלישי וגם בכך יש כדי לתרום לברור יעיל ומהיר של המחלוקת.

לפיכך, דומה שהיתרונות של הליך התביעה לפינוי דייר במסלול המהיר תחת הכותרת תביעה לפינוי מושכר, עולה לאין ערוך חסרונו הבא לידי ביטוי בכך שלא ניתן לכלול בו  סעדים כספיים. 

מי רשאי להגיש תביעת פינוי דייר במסלול המזורז?

משכיר רשאי להגיש תביעה לפינוי דייר בתנאי שעל יחסי השכירות לא חל חוק הגנת הדייר (נוסח משולב ) התשל"ב–1972.(סעיף 6 "הגדרות" לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות).  לפיכך, רק בעלי דירות או נכסים שהשכירו אותם לדיירים בחוזה שכירות חופשית ולא מוגנת יכולים לברר את הליך הפינוי במסלול המהיר של תביעה לפינוי מושכר. בהתאם לתקנה 39 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות לא חל פרק ד' שעניינו צורך לקיים דיון מקדמי בין בעלי הדין וכן פגישת מהו"ת בתביעה לפינוי דייר וזאת על מנת שלא לגרום לעיכוב בבירור שיפוטי מהיר של הליך הפינוי. 

על כתב תביעה לפינוי דייר להיות מוכתר במילים " תביעה לפינוי מושכר". על המגיש את כתב התביעה לפרט את טענותיו ולצרף לתביעה תצהירי עדות ראשית וחוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות אם ישנם וכן את כל המסמכים הנוגעים לעניין המצויים ברשותו או בשליטתו. בנוסף על התובע להמציא לבית משפט ולבעלי הדין את כתב התביעה בצירוף המסמכים שצויינו לעיל.

  לקבלת שרותים בנושא תביעת פינוי דייר חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798 

תביעה לפינוי דייר- תוך כמה זמן יקבע דיון בתביעה?

בית המשפט יקבע מועד דיון בתובענה שלא יהיה מאוחר מ 30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק (תקנה 81 (ה) לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות). מכאן שרצוי לבצע המצאה של כתב התביעה לידי הדייר ללא דיחוי ובסמיכות קרובה להגשת התביעה. אין ספק שמדובר בפרק זמן קצר ביותר לשמיעת התיק. הדיון שמתקיים הינו דיון שמיעת ראיות ולא דיון מקדמי בתיק.  בפועל, ולמרות העומס הרב שמוטל על בתי משפט, נוהגים הם ליישם את הוראות התקנות לעניין זה וקובעים מועד דיון הסמוך למועד הגשת התביעה.

בתביעה לפינוי דייר לא ניתן לכלול סעדים נוספים כגון תביעה כספית פרט לסעד הפינוי והתובע רשאי לתבוע בהליך נפרד, בלא צורך בקבלת רשות מבית המשפט, סעדים נוספים בשל אותה עילה.( תקנה 81 א לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות).

הכללים החלים על הליך ב"סדר דין מהיר" קובעים, בין היתר, כי הדיון בתובענה יסתיים בתוך יום אחד, כי סיכום טענות בעלי הדין יהיה בעל פה ביום הדיון בתובענה לאחר סיום הבאת הראיות וכי עם תום הדיון בתובענה ולכל המאוחר בתוך ארבעה עשר ימים, ייתן בית המשפט פסק דין. בפועל ברוב המקרים ובמקרים פשוטים בהם אין מחלוקות רבות לבירור ניתנים פסקי דין עוד באותו היום שבו נקבע התיק לדיון.

לאור האמור לעיל, ניתן כיום להגיע למעשה לפסק דין של פינוי דייר בפרק זמן קצר של 60 ימים בלבד מיום הגשת התביעה בעוד שבמצב המשפטי שקדם לתיקון בחקיקת התקנות היה צורך לנהל הליך ארוך ומייגע של חודשים רבים אם לא שנים על מנת להגיע לתוצאה המיוחלת של פינוי השוכרים מדירה.

  לקבלת הצעת מחיר להגשת תביעת פינוי דייר חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798   

פינוי דייר -כמה עולה האגרה ?

האגרה בעד הגשת תביעה לפינוי דייר במסלול המהיר שיתברר תחת הכותרת "תביעה לפינוי מושכר" עולה 669 ש"ח נכון לשנת 2024. יחד עם זאת, יש לקחת בחשבון שבמידה והדייר לא יכבד את פסק הדין המורה על פינוי מהדירה יהיה צורך לפתוח כנגדו גם תיק הוצל"פ לצורך ביצוע פסק הדין, דבר שכרוך בתשלום אגרות והוצאות הליכים נוספות. האגרה בעד פתיחת תיק הוצל"פ של פינוי ללא סעד כספי עומדת על 301 ש"ח. כמו כן יש לקח בחשבון שיש להזדקק לקבלן הוצאה לפועל לעיתים בסיוע משטרה בעלות של כ 6,000 ש"ח+מע"מ.

האם מותר לפנות דייר בכח?

בית המשפט אינו מתיר עשיית דין עצמית במקרים בהם דייר אינו מפנה את הדירה, לאחר סיום תקופת השכירות, וזאת מהטעם שלא ניתן להחיל על כך את סעיף 18 לחוק המקרקעין.

ברע"א 4311/00 מדינת ישראל נ' אליעזר בן שמחון, פ"ד נח(1), 827 839-840 (2003) נקבע כי:

" הרציונל העולה מהדין הכללי הנוגע להגנה על החזקה במקרקעין הוא כדלקמן: ככלל, פורש המשפט הגנה רחבה על המחזיק בקרקע, בין אם חזקתו בזכות ובין אם חזקתו שלא בזכות. שלילת החזקה מן המחזיק בפועל תיעשה על ידי פנייה לערכאות וקבלת צו שיפוטי, כאשר נטל ההוכחה לשלילת החזקה מהמחזיק מוטל על מי שתובע זכות בנכס. חריג צר ביותר לעשיית דין עצמית מוכר מקום שמחזיק כדין מבקש למנוע התנכלות לחזקתו על ידי מסיג גבול, או מקום שארעה פלישה טרייה למקרקעין שבהחזקתו והוא פועל בכח סביר בגבולות זמן מצומצמים להשבת החזקה אליו".

מכאן שגם אם קיימת למשכיר זכות חוקית  לבטל את הסכם השכירות, לנוכח הפרות ההסכם בשל אי תשלום דמי השכירות, או במקרה שתוקפו של ההסכם פג ולא חודש, הרי שהדין אינו מאפשר לבעל דירה להשתמש בכוח על מנת לפנות את הדייר המחזיק בדירה.

המחוקק התווה בתקנות סדר הדין האזרחי החדשות  דרך מקוצרת להגשת תביעה לפינוי שוכר ודרך  זו היא דרך המלך שעה שמדובר בדייר סרבן תשלום .

מכאן, שעל בעל נכס החפץ לפנות דייר , להגיש תביעה לפינוי דייר, וגם אם יקבל פסק דין שמורה על פינוי הדייר מהדירה הרי שיהיה עליו לפנות להוצאה לפועל לשם ביצועו ( בג"צ 477/81 בן ישראל נ' המפקח הכללי של המשטרה ואח', פ"ד לו(4) 349).

עלות פינוי דייר /שוכר כמה עולה לפנות דייר?

לא נקבע מחיר אחיד לפינוי דייר וכל עורך דין שמתמחה בניהול הליכי פינוי רשאי לדרוש מחיר אחר בהתאם למורכבות התיק ולמידת ניסיונו. יחד עם זאת, נראה כי טווח המחירים להגשת תביעה לפינוי דייר נע בשוק בין 6,000 ש"ח- ל 10,000 ש"ח+ מע"מ . סכומים אלו לא כוללים אגרת בית משפט, שליחים ועלויות נקיטת הליכי הוצאה לפועל לאחר קבלת פסק דין פינוי.

שרותי המשרד בקשר להליך פינוי דייר

עורך דין פינוי דייר

משרדנו צבר נסיון וידע רב בניהול הליך של פינוי דייר . משרדנו ער לסיטואציה הקשה שמלווה כל בעל נכס בשעה שהוא נתקל במצב של דייר סרבן תשלום או דייר המפר ברגל גסה את חוזה השכירות עליו חתם, כאשר במקביל הוא מסרב לפנות את הנכס וגם לא לשלם דמי שכירות!.

לכן, משרדנו נוהג בנסיבות המתאימות, להגיש תביעה לפינוי דייר בתוך פרק זמן קצר יחסית של 24 שעות מעת הגיע התיק לטיפול משרדנו, מתוך מטרה ברורה להניע את גלגלי הצדק ולצמצם עד כמה שניתן את טווח שהותו הלא רצויה של הדייר בדירה, אשר מתחיל להימנות למעשה רק מיום הגשת התביעה והמצאתה לידי הדייר.

ליעוץ ראשוני ללא התחייבות בקשר להגשת תביעת פינוי דייר חייגו עכשיו 03-9309677 או  052-3589798  לחילופין ניתן לקבל הצעת מחיר 24/7 במייל או בווצאפ המשרד.

כתובתנו : רחוב תוצרת הארץ 3  ב.ס.ר סיטי בנין T פתח תקווה.