טפסים בית משפט

You are currently viewing טפסים בית משפט

טפסים בית משפט

טפסים בית משפט

מדור אזרחי

פתיחת הליך אזרחי

בקשה לפטור מאגרה

בקשה לצו מניעת הטרדה מאיימת במעמד צד אחר

כתב ערבות צד ג' – סעד זמני

כתב התחייבות עצמית – סעד זמני

תביעות קטנות

כתב תביעה

כתב הגנה

כתב ערבות צד ג' – סעד זמני , תביעות קטנות

כתב התחייבות עצמית – סעד זמני , תביעות קטנות

ענייני משפחה

בקשה לקביעת גיל

בקשת עיון בתיק בית משפט

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף

בקשה למינוי אפוטרופוס לגוף- התערבות רפואית דחופה

בקשה למנוי אפוטרופוס גוף-רכוש

בקשה לפטור מאגרה

התחייבות

הרצאת פרטים בתיק מזונות

הרצאת פרטים בתיק עיקרי

טופס 43 א – התרת נישואין

טופס 43 ב- התרת נישואין

כתב ערבות לביטול עיכוב יציאה

תביעה למזונות

פתיחת הליך

פלילי

הפנייה לבדיקת היתכנות – בית משפט

טופס ייפוי כח לבדיקת תקינות קו טלפון

הודעה בדבר החלטה על פיקוח אלקטרוני

טופס אישור בזק קו נקי – איזוק אלקטרוני

הסכמת נאשם לשחרור בערובה בתנאי פיקוח אלקטרוני

בתי הדין האזוריים לעבודה

כתב תביעה

תביעה / ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

תביעה לתשלום פצויי פיטורים

כתב הגנה בתביעה לתשלום פיצויי פיטורים

תביעה לתשלום שכר עבודה

כתב הגנה בתביעה לתשלום שכר עבודה

כתב התחייבות וערובה

בקשה לדחיית תשלום האגרה

שונות

עדכון פרטי עורך דין/ הוספת עורך דין חדש למערכת.

הקמת משרד עורך דין/ הצטרפות עורך דין למשרד

טופס בקשת שעות נוספות ופרטי בנק לעוזרים משפטיים

טופס הפרשה לקרן פנסיה לעוזרים משפטיים