תשובה לערעור על החלטת רשם הוצאה לפועל פרשנות סעיף 11 ב לחוק לתיקון דיני מזונות

לסעיף 11(ב) לחוק לתיקון דיני משפחה מזונות התשיט – 1959 תשובה לערעור