תרגום תעודת יושר

תרגום תעודת יושר נוטריוני מסופק על ידי משרדנו בתוך יום עסקים מרגע הזמנת השירות!

מהי תעודת יושר?

תעודת יושר
תרגום תעודת יושר של משטרת ישראל

תעודת יושר היא תעודה המסופקת על ידי משטרת ישראל והמפרטת או מעידה על קיום או העדר הרשעות פליליות של אותו אדם המבקש ממנה את האישור.

מה רשום בתעודת יושר?

תעודת יושר כוללת מידע פלילי אם קיים כזה מרישומי המשטרה בשלושה נושאים אותם רשאי המבקש לקבל לעיונו והם: מרשם פלילי – הרשעות החלטות נוספות של בית משפט . רישום משטרתי – משפטים וחקירות תלויים ועומדים רישום משטרתי – תיקי חקירה שנסגרו.

ככל ובתעודת היושר לא יופיע רישום באחד מהנושאים הנ"ל, הרי שאין לגבי המבקש מידע בנושא זה ברישומי המשטרה כאשר הודעה המציינת זאת במפורש לא תופיע בתעודת היושר.

ויודגש שהמבקש אינו חייב להעביר תעודת יושר לאף גורם בישראל. מי שדורש מהמבקש לקבל את הפלט של תעודת היושר לצורך קבלתו לעבודה או לצורך קבלת כל החלטה בעניינו, עלול לעבור בכך עבירה שעונשה מאסר, לפי סעיף 22 לחוק המירשם הפלילי ותקנות השבים, התשמ"א – 1981. 

מתי יש צורך בתרגום תעודת יושר?        

תרגום תעודת יושר נדרש לרוב על ידי מוסדות בחו"ל כתנאי לצרכי תעסוקה או לימודים בחו"ל. או לצורך קבלת אשרת שהיה בחו"ל.
במקרים אלה יש צורך לקבל תעודת יושר ממשטרת ישראל ולצורך הצגתה בחו"ל לפי דרישה יש צורך בתרגום נוטריוני של התעודה על ידי נוטריון ובמקרים מסויימים גם באישור אפוסטיל.

איך מקבלים תעודת יושר?

כל אדם רשאי לפנות לכל תחנת משטרה על מנת להזמין תעודה בדבר המידע הפלילי/תעבורתי שלו, אשר תשלח בהתאם לחוק, ישירות לנציגויות הזרות בישראל, לנציגויות הישראליות בחו"ל או לרשויות לאימוץ בין ארצי, בהתאם למידע הקיים. לשם הגשת בקשה לתעודת יושר יש ללחוץ כאן

מחיר תרגום תעודת יושר לשנת 2023

משרדנו מספק שרות  מתן אישור תרגום נוטריוני של תעודת יושר מעברית לאנגלית . משרדנו ערוך לספק את השרות באופן מידי ובהתראה קצרה.
עלות אישור התרגום נוטריוני של תעודת יושר הינה על פי תעריף הנוטריונים הקבוע בתקנות הנוטריונים, אשר ממנו לא ניתן לסטות.
לפיכך, ביחס לכמות המילים שמופיע במסמך אישור תרגום של תעודת יושר עולה לרוב 402 ש"ח + מע"מ  (נכון לשנת 2023 ובהנחה שבתעודה אין יותר מ200 מילים ) כאשר משרדנו לא נוהג לגבות שכר נוסף עבור התרגום עצמו.

במידה והנכם זקוקים לתרגום  תעודת יושר צרו קשר עם משרדנו או חייגו 03-9309677.

תרגום צוואה    |   תרגום תעודת בגרות |   נוטריון ברינתיה  |  תרגום פסק דיןנוטריון באם המושבות בפתח תקווה  | תרגום תעודת נישואין