ת"ק 13303-09-11 (תביעות קטנות ירושלים) שושני נ' שלמה סיקסט חברה להשכרה ומכירת רכב

בית משפט לתביעות קטנות בירושלים

ת"ק 13303-09-11 שושני נ' שלמה סיקסט חברה להשכרה ומכירת רכב

בפני כב' השופט פאול שטרק

התובע                                           אהרן שושני

                                                           – נ ג ד –

 הנתבעת                                       שלמה סיקסט חברה להשכרה ומכירת רכב                                                                        פסק דין

1. בהתאם לאמור בכתב ההגנה, מורה על תיקון כתב תביעה באופן שהנתבעת הינה "ש. שלמה  מכירת רכב ( 2000 ) בע"מ".

2. בפני בית המשפט תביעה ביחס לרכישת רכב מהנתבעת.

3. התובע פנה לנתבעת בכוונה להתקשר עמה בעסקת מכר רכב מתוצרת הונדאי. על פי דרישות התובע נמכר לו רכב בקילומטרז' נמוך (באופן משמעותי).

4. בעת חיפוש רכב במלאי הנתבעת, התרשם התובע ע"י הצגת מחיר עפ"י מחירון יצחק לוי. במקרה דנן, היה מדובר במחיר מחירון בסך 49,950 ₪ (התובע הציג במהלך הדיון דוגמאת הצגת מחיר רכב בכך שמופיע מחיר מחירון יצחק לוי).

5. אין חולק שמחירון לוי יצחק נחשב אורים ותומים בשוק כלי רכב משומשים אין חולק כי מדובר ברכב ליסינג אשר היה ברשות משרד הבטחון. 

6 נחתם ע"י התובע הסכם מכר הכולל טופס גילוי נאות.

7. לפי טופס גילוי נאות נחשף שעצם ה"ליסינג" למשרד הבטחון.

8. לדברי נציג הנתבעת, הרכב עבר טיפול והשבחה טרם מכירתו לתובע, דבר אשר הוסיף .₪ למחיר הרכישה אשר היה סך של 49,950 .

9. התובע לקח את הרכב לבדיקה עצמאית מעבר לזו אשר בוצעה ע"י הנתבעת.


10 . לאחר רכישת הרכב פנה התובע לחברת הביטוח והסתבר כי שווי הרכב לצורך הביטוח המקיף הינו על סך 41,500 ₪, הפרש בסך 8,450 ₪ בין המחיר בהסכם המכר ובין קביעת חברת הביטוח.

11 . נטען ע"י התובע שחישוב שווי הרכב ע"י חברת הביטוח בהתאם למחירון יצחק לוי היה מבוסס על העובדה שה"ליסינג" הינו של משרד הבטחון, כאשר הנתבעת קבעה כי מחיר המחירון לוי יצחק בכך שמדובר ברכב ליסינג רגיל.

12 . ההפרש מסתכם ב 15% בין חישובי התובע לחישובי הנתבעת.

13 . לטענת הנתבעת מדובר בליסינג רגיל, אין משמעות לגבי זהות הליסינג במשרד הבטחון. מנגד, נטען כי הנתבעת הוסיפה לערך הרכב פעולות השבחה.

14 . יש הבדל מהותי בין רכב משרד הבטחון אם מדובר ברכב בשימוש קצין צה"ל לעומת פקידה אזרחית במשרד הבטחון.

15 . מאחר וברור כי לרוב רכבי ליסינג במשרד הביטחון הינם עבור קציני צה"ל, נראה לעין כי מחירון לוי יצחק ראה לנכון להפחית בשווי רכב ב 35% לעומת 20% כנגד רכב ליסינג רגיל.

16 . שווי רכב לאחר השבחתו נמדד לפי עיני הקונה או המוכר. אין בהכרח כדי להוסיף ערך של ממש לרכב. אין לצפות מקונה מן הישוב לדעת מראש כי קיים הפרש משמעותי במחירון בין כלי רכב יד שניה מליסינג רגיל לעומת רכב ליסינג של ממשרד הבטחון.

אילו הנתבעת היתה מנסחת את טופס "הגילוי הנאות" באופן קביעת מחיר יסוד לפי מחירון משרד הבטחון ואז ישנן הוספות בהתאם לפעולות ההשבחה, אזי נותר לתובע להחליט לפי הבנתו. כלומר הבין כי שווי הרכב לצרכי כיסוי ביטוחי יהא נמוך מהתשלום בפועל, ובכל זאת היה מוכן לרכוש את הרכב. אולם, כך לא היה. ההחלטה לא ניתנה לתובע.

17 . בעת רכישת רכב ישנה משמעות באזני אדם מן הישוב לגבי המלים "לפי מחירון" וזאת מאחר והקונה מאמין כי הרכב מבחינת הביטוחי שווה את הסכום שישלם.

18 . ניתן לקבוע כי הנתבעת נהגה שלא בתום לב בניגוד לסע' 12 (ב) וסע' 39 לחוק החוזים (חלק הכללי), התשל"ז– 1973 ,כאשר הסתירה מעיני התובע את שוויה האמיתי של הרכב בשוק החופשי.

19 . בעסקת המכר דנן יצרה הנתבעת בלב התובע ציפיה לשווי רכב התואם להשקעה וההשבחה שנעשתה ברכב נשוא החוזה והיכולת לבטח את השקעתו הינה תנאי יסוד לכל עסקת מכר.

20 . במקרה דנן, מהות התביעה הינה פיצוי המשקף את ההפרש בין התשלום בפועל לבין שווי הרכב בפועל בעת הרכישה.

21 . לאור האמור, מורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 8,450 ₪ בתוספת 1,650 ₪ הוצאות משפט וטרחת התובע. בסך הכל תשלם הנתבעת לתובע סך של 10,000 ₪ אשר ישולם לא יאוחר מיום 1.8.12 . היה ולא ישולם הסכום עד למועד הנ"ל, כי אז ישא בהפרשי הצמדה וריבית כדין עד לתשלומו בפועל.

ניתן היום, י"ג תמוז תשע"ב, 03 יולי 2012 , בהעדר הצדדים.