תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי דין וביצוע) תש"ל-1970 ניר טולדנו

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות_סדרי הדין וביצוע