תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות, ומסמך הבעת רצון) התשע"ז-2017

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות