תצהיר ידוע בציבור בפני נוטריון להוכחת ידוע בציבור לביקורי התייחדות

תצהיר ידוע בציבור בפני נוטריון לצורך ביקורים פתוחים אימתי?

על פי נוהלי שירות בתי הסוהר תנאי סף לכך שאסיר יהיה זכאי לביקורי התייחדות הינה היותו נשוי ו/או שיש לו ידוע בציבור ו/או שיש לו חברה שביקרה  אותו בשנתיים האחרונות ברציפות. בפועל לצורך הוכחת היותך ידועה בציבור  יש להכין תצהיר בפני נוטריון .

האם יש תנאים נוספים  לזכאות להתייחדות?

על מנת שאסיר יהיה זכאי לביקורי התייחדות עליו לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:

  1. מאז מעצרו או מאז חופשתו האחרונה של האסיר חלפו שישה חודשים לפחות.
  2. היותו אסיר פלילי או עצור שלא זכאי לחופשות מאחר והרציונל הוא שאם זכאי לחופשות אין צורך לאפשר את התייחדות בכותלי בית הסוהר.
  3. במידה ומדובר באסיר שהתחתן בעודו בכלא ניתן להעניק לו אישור התייחדות מיד לאחר נישואיו.
  4. התנהגות טובה שהאסיר שעצור גילה במהלך שהותו בכלא.
  5. אין מניעה רפואית לקיום ההתייחדות.
  6. במקרים חריגים כאשר אסיר רשום במרשם האוכלוסין כנשוי ומבקש להתייחד עם הידועה בציבור שלו, ניתן לאשר את בקשתו ובלבד שהוכיח כי האישה עמה הוא מבקש להתייחד הינה הידועה בציבור שלו מזה זמן טרם כניסתו למאסר/מעצר. כל זאת בתנאי שהוכיח כי הוא חי בנפרד מאשתו מזה שנתיים, נמצא בהליך גירושין שטרם הסתיים מטעמים שאינם תלויים בו או בהתנהלותו וזאת מטעמים מיוחדים ומנימוקים שיירשמו.

אישור בהתאם לאמור לעיל, יינתן בכפוף לתצהיר חתום על ידי האסיר לפיו ההתייחדות המבוקשת הינה עם הידועה בציבור שלו, וכי לא יוכל לקבל התייחדות עם מי שרשומה כשאשתו. (סעיף 8 א' ו ב' לפקודת הנציבות 04.47.00).

מהו תהליך מימוש הזכות להתייחדות?

למלא טופס בקשה להתייחדות ולצרף את הנספחים הבאים: אישור רפואי של בן/בת הזוג, אישור רפואי של האסיר/עצור, הצהרת בן/בת זוג לצורך התייחדות, חוות דעת מטעם עובד הסוציאלי של בית הסוהר, הצהרת אסיר על התחייבות לשמור על ציוד בחדר ההתייחדות.

תצהיר ידוע בציבור בפני נוטריון להוכחת ידוע בציבור

על אסיר שאינו נשוי להוכיח כי יש לו ידועה בציבור ולצורך כך על הידועה בציבור לערוך בפני נוטריון תצהיר נוטריוני שהיא ידועה בציבור של האסיר על מנת שהשבס יכיר בה/בו כידוע בציבור ויאפשר לה/לו ביקורי התייחדות עם האסיר ו/או ביקורים פתוחים.

שירותי נוטריון להוכחת ידוע בציבור של משרדנו.

משרד עורך דין ונוטריון ניר טולדנו ממוקם ברחוב תוצרת הארץ 3, פתח תקווה מעניק שירותי נוטריון לרבות עריכת תצהירים נוטריונים להוכחת היותו של בן הזוג של האסיר ידוע בציבור וישמח לספק לכם שירות זה בתיאום מראש ולעיתים גם בהתראה קצרה.

לקבלת שירות זה צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו 03-9309677  , 052-3589798 

ניתן גם לקבל הצעת מחיר מיידית באמצעות משלוח הודעת WHATSAPP

אפשרות הגעת נוטריון לאימות חתימת אסיר בכלא כמה זה עולה?

במידת הצורך נוטריון ממשרדנו יוכל לתאם עם הנהלת שירות בתי הסוהר את הגעתו לבית הסוהר לצורך אימות חתימת אסיר על יפוי כח או כל מסמך משפטי אחר. עלות שירות הנוטריונים במדינת ישראל מוסדר לפי חוק הנוטריונים והודעות הנוטריונים (שכר ושירותים ) 2023 המתעדכן על ידי משרד המשפטים אחת לשנה. בהתאם לכך, עלות יציאת נוטריון ממשרדו על פי בקשה מפורשת של מקבל השירות הינה בנוסף לשכר הנקוב לשעה הראשונה או חלק ממנה 578 ש"ח ולכל מחצית שעה או חלק ממנה 178 ש"ח בתוספת מע"מ.