תביעה לפסק דין הצהרתי על בעלות במטלטלין דוגמא

בית משפט השלום                                                                                                           ה.פ 05/
פ ת ח  – ת  ק ו ה

            המבקשים:                   1. פלוני
                                                2. אלמוני
                                                מרח'
                                                ע"י ב"כ עו"ד ניר טולדנו
                                                מרח' מוטה גור 9 פתח תקווה
                                                טל' 03-9309677 , פקס' 03-0309674

                                                            – נ ג ד –

            המשיבים:                   1. עיריית ראשון לציון  הזוכה בתיק הוצל"פ 21-00718-XX-2   

                                                ע"י ב"כ עוה"ד ירון יגאל
                                                רוטשילד 28 ת.ד. 212
                                                ראשל"צ 75101
                                                טל: 03-9679094 פקס: 03-9657789

                                                2. ישראכרט בע"מ הזוכה בתיק הוצל"פ 18-0XX5-03-6

                                                ע"י ב"כ עוה"ד בר תנחום יצחק
                                                שנקר 27 חולון 58280
                                                טל: 03-5038080 פקס: 03-5030777

                                                3. המוסד לביטוח לאומי  הזוכה בתיקי הוצל"פ 03-XX4-99-2,
                                                    03-01594-99-2, 03-71090-94-7

                                                   מרח' ויצמן 13, ירושלים 91909
                                                טל: 02-6709947 פקס: 02-6510920

                                                4. ב. ל  הזוכה בתיק הוצל"פ 01-0XX-99-3

                                                ע"י ב"כ עוה"ד מלכא יעקב
                                                מרח' נורדאו 34, ת.ד. 813
                                                פתח תקווה 49590
                                                טל: 03-9343017 פקס: 03-9343560

                                                5. פלא פון תקשורת בע"מ הזוכה בתיק הוצל"פ 01-1XX10-74-1

                                                ע"י ב"כ עוה"ד שמעוני אילן
                                                מרח' מקווה ישראל 8, תל אביב 65114
                                                טל: 03-5609210 פקס: 03-5609211

                                                6. בנק דיסקונט הזוכה בתיק הוצל"פ  26-0XX4-04-2

                                                ע"י עוה"ד חגי (חוגי) אריה
                                                מרח' בצלאל 31-35 (מגדלי פז) רמת גן 52521
                                                טל: 03-7513625 פקס:03-7514036

                                                7. ח. ב    ת.ז.     (משיב פורמאלי)
                                                    מרח'   גבעתיים 53259 

 

תביעה  למתן פסק דין הצהרתי בעלות במיטלטלין דוגמא

 

בית המשפט הנכבד מתבקש ליתן פסק דין הצהרתי לפיו רשימת כל המיטלטלין הנמצאים בבית המבקשים ובכללם המיטלטלין המפורטים בבקשה זו הינם בבעלותם הבלעדית של המבקשים ולפיכך אינם ניתנים לעיקול.

ואלו נימוקי הבקשה:

1.         המבקשים נשואים זה לזו מזה למעלה מ 50 שנה והורים לשלושה ילדים.

2.         החל משנת 1958 ועד עצם היום הזה מתגוררים המבקשים בשכירות מוגנת בבית בן שנים וחצי חדרים ברח' ___בפתח תקווה ( להלן:               "הבית").

            העתק הסכם השכירות מצ"ב לבקשה ומסומן נספח א'.

3.         המשיב 7 יליד 1968  הינו בנם של המבקשים.  

4          נגד המשיב 7 מתנהלים תיקי הוצל"פ שונים ע"י המשיבים 1-6.

            תדפיס רשימת תיקים לחייב מצ"ב ומסומן נספח ב'.

5.         יודגש כבר עתה כי המבקשים אינם צד לאותם תיקים ואין להם כל נגיעה וגם/או וזיקה אליהם.

6.         ביום 15.05.12 הגיעו מעקלים לבית המבקשים, מטעם המשיב 6 וביצעו עיקול ברישום על מיטלטליי המבקשים כמפורט להלן.                         טלויזיה סלון 1 + 2+ 3 מזנון

            העתק מדו"ח ביצוע הליך העיקול מיום 15.05.12 מצורף בזאת לבקשה זו, כחלק בלתי נפרד ממנה ומסומן נספח ג'.

7.         העיקול נרשם למרות העובדה שבנם של המבקשים, המשיב 7, לא מתגורר בביתם מזה למעלה מ 15 שנה ואין לו בביתם כל                       מיטלטלין!.

8.         המבקשים גרים בבית קטן בן שנים וחצי חדרים בלבד. לפני 15 שנה עזב המשיב 7 את ביתם ועבר להתגורר לבדו.

9.         בסמוך לאחר נישואיו עבר המשיב 7 להתגורר עם רעייתו דאז ברח' __ בפ"ת.

10.        לימים התגרש המשיב 7 מאשתו ומאז גר במקומות שונים בגפו ו/או עם חברים.

11.        כיום המשיב 7 מצוי בקשר עם המבקשים המבוסס בעיקר על קשר טלפוני, כאשר הוא נוהג לעיתים לבקרם בחגים.

12.        כיום בעקבות מחלתו ומצבו הכלכלי מתגורר המשיב 7 בכתובות שונות אצל חבריו השונים ולמבקשים לא ידוע היכן הוא מתגורר                     בימים אלו.

13.        הכתובת האחרונה של המשיב 7 שהיתה ידועה למבקשים היא בדרך בן גוריון XX גבעתיים.

            שאילתא ממרשם האוכלוסין מצ"ב לבקשה ומסומנת נספח ד'.

14.        רשימת המיטלטלין המלאה שבבעלות המבקשים, אשר מצויה בביתם מפורטת בסעיף 16 לתצהיר המבקשים, , שניתן בתמיכה                        לאימות העובדות הכלולות בבקשה והמצורף בזאת לבקשה זו כחלק בלתי נפרד ממנה.

15.        כאמור לעיל, המבקשים מתגוררים בביתם מזה כ 50 שנה. המיטלטלין המפורטים בתצהיר המבקש הינם ברובם בני למעלה מ 7                      שנים וישנם אף פריטים בני למעלה מ 20  שנה, אשר לא נשמרו קבלות עבור קניתם.

16.        לבית המשפט הנכבד סמכות עניינית לדון בבקשה לנוכח מהותה וסמכות מקומית לדון בה לנוכח מקום ביצוע העיקול נשוא בקשה זו.

17.        אשר על כן, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד להורות כמבוקש במבוא לבקשה זו.

                                                                                                                                                             _______________
                                                                                                                                                               ניר טולדנו, עו"ד
                                                                                                                                                                 ב"כ המבקשים