תביעה בסדר דין מהיר לפיצוי בגין מכירת מטלטלין שעוקלו חרף צו עיכוב הליכי מכירתם

בית משפט השלום                                                                                                           ת.א. 04/                         

ב פ ת ח – ת ק ו ה                                                                             

 

  

             התובעת:                      פלונית

                                                מרח' 

                                                ע"י ב"כ עוה"ד ניר טולדנו 

                                                מרח'  מוטה גור 9 פתח תקווה

                                                טל' : 03-9309677 

        – נ ג ד –

            הנתבעים :           1.  בנק לאומי בע"מ (סניף שטמפפר) – פתח תקווה   

                                          2. מחסני  ערובה נעמן בע"מ ח.פ. 510051402

                                          3.מדינת ישראל – באמצעות הנהלת בתי משפט

מהות התביעה : כספית.

סכום התביעה : 38,210 ₪.

                                           כתב תביעה בסדר דין מהיר

 

 1. הנתבע 1 הינו הזוכה בתיק הוצל"פ 01-97524-73-4 בו מר __ הוא החייב (להלן: "החייב"). תיק זה מתנהל בלשכת הוצל"פ בתל אביב (להלן:"תיק ההוצל"פ ").   
 1. הנתבעת 2 הינה בעלת מחסני נעמן, בהם אוחסנו מטלטלי התובעת שעוקלו במסגרת תיק ההוצל"פ.
 1. יאמר כבר כאן, כי התובעת אינה חייבת מאומה לנתבע 1 בתיק ההוצל"פ ואין לה כל נגיעה או שייכות אליו.
 1. התובעת והחייב הינם בני זוג פרודים, אשר יחסיהם עלו שרטון לפני למעלה משנתיים.
 1. ביום 21.01.03 קיבל הסכם גירושין ויחסי ממון שנערך ביניהם תוקף של פס"ד, ע"י בית משפט לענייני משפחה בכפר סבא במסגרת תמ"ש 002450/03 להלן: ("הסכם הממון והגירושין").

         העתק הסכם ממון וגירושין מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח א'.

 1. בהסכם הממון והגירושין נקבע בין היתר כי כל המיטלטלין המצויים בדירת התובעת יוותרו בבעלותה ובחזקתה הבלעדית (סעיף 9 להסכם).
 1. ביום 24.09.03 הגיעו מעקלים מטעם הזוכה בתיק ההוצל"פ לדירת התובעת ורוקנו ממנה חלק ניכר ממיטלטליה, כמפורט בדו"ח ביצוע הפעולה המצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ב'.
 2. ביום 28.10.03 הגישה התובעת באמצעות פרקליטה בקשה לפס"ד הצהרתי שנדון בבית משפט השלום בפתח תקווה במסגרת הפ 000174/03.

         העתק הבקשה למתן פס"ד הצהרתי מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן  נספח ג'.

 1. במסגרת בקשתה למתן פס"ד הצהרתי עתרה התובעת לבימ"ש לקבוע כי כל המיטלטלין, אשר הוצאו מדירתה, הינם בבעלותה הבלעדית. כמו כן, עתרה התובעת להשבת מיטלטליה אשר הוחזקו אצל הנתבעת 2 ועל עיכוב הליכים עד לאחר מתן החלטה בבקשתה.
 2. עוד באותו היום נתן ביהמ"ש (כב' השופט קסירר אברהם) החלטת ביניים במסגרת בקשת המבקשת למתן פס"ד הצהרתי וזאת לשונה:

  " יעוכבו כל הליכי ההוצל"פ עד להחלטה אחרת בדיון בתובענה ו/או עפ"י בקשת מי  מבעה"ד. יש להעביר הבקשה, הצו והתובענה למשיבים".

             העתק ההחלטה מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ד'.

 1. פרקליט התובעת נהג כמצוות ההחלטה ודאג להעביר עותק מהבקשה מהצו ומהתובענה לכל המשיבים בבקשה ובכללם לב"כ הנתבע 1, עו"ד ד'

 העתק המכתב  בו דאג פרקליט התובעת להמציא את החלטת בימ"ש מיום 28.10.03 בדבר עיכוב הליכים וכן אישור המסירה המעיד על קבלתו מצ"ב לכתב תביעה זה כחלק בלתי נפרד ממנו ומסומן נספח ה'(1-2).

 1. ביום 29.12.03 נתקיים דיון בבקשת התובעת לסעד ההצהרתי בבית משפט השלום בפ"ת בו הצהיר ביהמ"ש הנכבד (כב' השופטת נגה אוהד) כי המיטלטלין המפורטים בבקשה הינם בבעלות התובעת וכי המיטלטלין המעוקלים ישוחררו.

       העתק החלטת בית המשפט מצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב תביעה זה ומסומן נספח ו'

 1. עוד באותו היום פנתה התובעת למחסני ההוצל"פ נעמן, הנתבעת 2, בכדי לשחרר את המיטלטלין ואולם אז נתחוור לה לתדהמתה כי חרף צו עיכוב המכירה ועיכוב ההליכים בתיק מיום 30.10.03 נמכרו מרבית מטלטלי התובעת (פרט לטלוויזיה סניו 21" ו  DVD LG )           
 2. בהקשר זה יצוין, כי בזמן עיכוב ההליכים פקדו עיצומים ממושכים את המערכת המשפטית, לכן פנתה התובעת לנתבעת 2 על מנת למסור לה אישית את צו עיכוב ההליכים. במעמד זה נמסר לה על ידי הנתבעת 2 כי תסיר דאגה מלבה וכל עוד תימשך השביתה לא ימכרו מיטלטליה.
 3. זאת ועוד, בכניסה למחסני הנתבעת 2 נתלה שלט גדול בו נכתב ברחל בתך הקטנה כי לא תהיה מכירה בתקופת העיצומים.
 4. לתובעת נגרמו נזקים רבים בגין מכירת המיטלטלין שכן היא נותרה מחוסרת כל וללא מיטלטליה. בשל כך נגרם לתובעת סבל רב ומפח נפש אותו אומדת התובעת בסך של 10,000 ש"ח.
 5. עלות רכישת מיטלטלין חלופיים, בשל מכירת מיטלטליה של התובעת, שיחזירו אותה למצב בו הייתה קודם לכן הינו בעלות כוללת של 28,210 ₪.                 

    העתק הצעת מחיר לרכישת מיטלטלין חדשים מצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן נספח ז'.    

 1. לאור מצבה הכלכלי הקשה של התובעת לא עלה בידיה לרכוש את כל המיטלטלין החלופיים לאלו שנמכרו שלא כדין.
 1. עד ליום זה הוציאה התובעת סך של 16,370 ₪ בגין רכישת חלקית המיטלטלין שנמכרו.

    העתקי חשבוניות שמאמתות הוצאות אלו מצ"ב בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן נספח ח'.

 1. כאן המקום לציין כי התובעת פנתה ללשכת ההוצאה לפועל בבקשה לעכב ולהשאיר בידיה את הכספים שנתקבלו בתמורה למטלטלי התובעת, מאחר והתובעת מסרבת לקבל תמורה כה זעומה למיטלטליה.

העתק פנייתה של התובעת לראש ההוצאה לפועל מצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן נספח ט'.

 1. אף על פי כן, לשכת ההוצאה לפועל העבירה לידי התובעת שיק על סך 2,791.96 ₪, בגין התמורה שהתקבלה ממכירת המיטלטלין, ברם שיק זה לא נפרע על ידה מעולם.

        צילום השיק מצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה מסומן נספח י'.

 1. הנתבעים ברשלנותם אחראים ביחד ולחוד לנזקים שנגרמו לתובעת בגין מכירת מיטלטליה בניגוד לעיכוב הליכים שהיה קיים בתיק כפי שיפורט להלן:
 1. הנתבעת 1, אשר ביקשה את עיקול מטלטלי התובעת ואף הוציאם מידיה, חייבת היתה לפעול לאלתר ולהודיע ללשכת ההוצאה לפועל על החלטת בית המשפט בדבר עיכוב הליכי ההוצאה לפועל ובכך למנוע את מכירתם של המיטלטלין, משלא עשתה כן גרמה במחדליה לנזקיה של התובעת.
 1. הנתבעת 2, אשר אחסנה את המיטלטלין המעוקלים, צריכה היתה לפעול לפי צו בית המשפט ולעכב את מכירת המיטלטלין המעוקלים, בעיקר לנוכח העובדה שהועבר לה תוכנו של הצו מהתובעת, ומשלא עשתה כן גרמה במחדליה ו/או מעשיה לנזקיה של התובעת.
 1. זאת ועוד, הנתבעת 2 תלתה בכניסה למחסניה שלט גדול בו נכתב כי בתקופת העיצומים לא תתבצע מכירה של המיטלטלין וזו אף הסיבה לכך שפקידיה סרבו לקבל את הצו מידי הנתבעת. בעשותה כך הטעתה הנתבעת 2 את התובעת ואף יצרה בפניה את המצג כי אין בכוונתה למכור את המיטלטלין במהלך העיצומים.
 1. על מזכירות בית משפט, אשר אליה הועברה החלטת בית המשפט בדבר עיכוב הליכי המכירה, היתה החובה להודיע ללשכת ההוצל"פ, על מתן צו העיכוב ואין נפקא מינה לכך שבאותה תקופה שררו עצומים במערכת בתי המשפט ומשלא עשתה כן גרמה אף היא במחדליה לנזקיה של התובעת.
 1. התובעת פנתה לנתבעים, באמצעות בא כוחה, עובר להגשת תובענה זו על מנת לייתר את הפנייה לערכאות משפטיות.

        העתק פנייתו של ב"כ התובעת  מצורף בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה ומסומן נספח יא'.

 1. ואולם, הנתבעים 1 ו- 3 הסירו מעל עצמם כל אחריות למחדל, ולהטילו זה על זו את האחריות לנזקי התובעת, ונתבעת 2 לא מצאה לנכון להתייחס לטענותיה של התובעת.

העתקי תגובתם של ב"כ הנתבעים 1 ו 3 מצורפים בזאת כחלק בלתי נפרד מכתב התביעה  ומסומנים נספח יב' יג' בהתאמה.   

 1. במצב דברים זה לא היה מנוס מהגשת התביעה דנן.
 1. תובענה זו מוגשת בסדר דין מהיר בהתאם לפרק ט"ז 1 לתקנות סדר הדין האזרחי ( תיקון מס' 5 ) תשס"א 2001 ואליה מצורפים: תצהיר אימות עובדתי בהתאם לדרישת תקנה 241 ג' לתקנות סדר דין מהיר ורשימת מסמכים וצילומם הנוגעים לעניין הנדון.

            רשימת המסמכים:

 • כתבי בית דין על נספחיהם השונים.
 • צילום מכתבי הדרישה שנשלחו לנתבעים.
 • צילום תשובת הנתבע 1.
 • צילום תשובת נתבעת 3.
 • הצעת מחיר לרכישת מיטלטלין וחשבוניות.
 1. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית לדון בתביעה לנוכח מהותה וסמכות מקומית לדון בה לנוכח כתובתם של הנתבעים 2 ו 3 וכן מקום המעשה או המחדל אשר בגינו מוגשת תביעה זו.
 1. לאור האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד לזמן את הנתבעים לדין ולחייבם לשלם לתובעת את סכום התביעה בצרוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד התשלום המלא בפועל, וכן שכ"ט עו"ד בצרוף מע"מ כדין.

                                                                                                           ____________

                                                                                                             ניר טולדנו, עו"ד

                                                                                                                 ב"כ    התובעת