תביעה בגין עוגמת נפש ולשון הרע בשל ירידת דרוג אשראי

בבית משפט לתביעות קטנות                                                                                                                    ת.ק. _____________

בפתח תקווה

 

 

התובע:  _________ ת.ז. __________

             מרחוב _________________.

             טל: _________דוא"ל: XXX@gmail.com

– נ ג ד –

 

הנתבע:   _________ ת.ז __________

              מרחוב _________________.

              טל: _________

מהות התביעה: כספית נזיקית

סכום התביעה: 34,600 ₪

סכום אגרת בית משפט: ____ ₪ (לפי תקנת שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976).

קיומו של הליך נוסף: לא קיים

תאריך חתימת המסמך: _________     

 

כתב תביעה

הזמנה לדין

הואיל והתובע הגיש נגדך כתב תביעה זה, אתה מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך שלושים ימים מיום שהומצאה לך הזמנה זו.

לתשומת ליבך, אם לא תגיש כתב הגנה אזי לפי תקנה 10 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976 יהיה לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך.

מבוא

מקורה של תביעה זו הינה בפגיעה חמורה וקשה בדרוג האשראי של התובע ובשמו הטוב על ידי הנתבע, בשל זיוף סכום ההמחאה שנמסרה לו על ידי התובע לביטחון למשכון בסכום של 8,000 ₪ לסכום של 80,000 ₪!  

א.       עובדות התביעה ואימתי נולדה

 1. התובע, יליד ___, הינו בעל חנות תכשיטים מזה מעלה מ-30 שנה, בממוקמת ברחוב _____פתח תקווה.
 2. הנתבע הציג את עצמו בזמנים הרלוונטיים לאלו שבכתב התביעה, בין היתר כמשכונאי אשר היה נכון להעמיד הלוואות ללקוחות שונים כנגד משכון תכשיטים.
 3. ההכרות בין התובע לנתבע התחילה בשנת 2016 עת הנתבע נכנס לחנות התובע והציג את עצמו כשמכונאי אשר נכון להעמיד הלוואות כנגד לקוחות שמוכנים למשכון תכשיטים השייכים להם.
 4. הנתבע הציע לתובע לשתף פעולה בניהם באופן שהתובע יפנה לנתבע מעת לעת לקוחות שירצו הלוואות תמורת משכון כאשר לתובע הובטח כי יקבל עמלת תיווך על כל עסקה כאשר זו תיסגר.
 5. בחודש אוקטובר במסגרת העבודה נתן התובע לנתבע שיק אישי שלו על סך 8,000 ₪ כערבות בגין תכשיטים של לקוחה של התובע .
 6. ביום 13.10.2016 נדהם התובע לקבל הודעה תמוהה לנייד שלו לפיה שיק על סך 80,000 ₪ הוצג לפירעון בחשבונו אך לא כובד בהעדר כיסוי מספיק!
 7. צילום הודעת הבנק ופלט חשבון העו"ש המראה כי סך של 80,000 ₪ הוצג לפירעון בחשבונו של התובע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח א'
 8. בעקבות כך, פנה התובע לבנק וביקש לברר מה פשרו של השיק בסכום כה גבוהה שהוצג לפירעון אז נדהם לגלות לראשונה כי הנתבע זייף את ההמחאה שנמסרה לו כביטחון בכך שסכום ההמחאה זוייף על ידו מהסך של 8,000 ₪ לסך של 80,000 ₪ באמצעות הוספת הספרה 0 למספר 8,000 ₪ ובאמצעות הוספת האותיות י' ו ם לסכום ההמחאה שעמד במקור על שמנת אלפים!
 9. משכך, התקשר התובע לנתבע ודרש ממנו הסבר לפשר זיוף סכום השיק בטרם הגשת תלונה במשטרה. או אז טען הנתבע כי מדובר "בטעות" ובנסיבות אלו ובשל חששו של הנתבע כי התובע יגיש נגדו תלונה במשטרה על זיוף ומרמה מסר הנתבע בידו של התובע מכתב מיום 14.10.2016 בו נרשם בזו הלשון:

"אני ____ ת.ז.__ הפקדתי בטעות שיק על סך 80,000 במקום 8,000 טעות טכנית שלי לא נרשת תאריך וטעות שלי _____ תאריך 14.10.2016" מס' שיק 5002352 .

צילום מכתבו של הנתבע לתובע המעיד על זיוף ההמחאה מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ב'

 1. למרות ניסיונו השערורייתי של הנתבע להונות ולזייף את השיק לא הגיש התובע מייד תלונה במשטרה בשל מכתבו של הנתבע לתובע שבו הודה "בטעות" אותה הגדיר טכנית ובמקום זאת דרש מהנתבע לקבל חזרה את ההמחאה המקורית.
 1. אלא שאז טען הנתבע כי איבד את ההמחאה ומשכך ערך באותו היום מסמך בכתב ידו בו אישר כי אין לו דרישות לגבי השיק. ובלשון הנתבע:

"אין ______ הלך לי הצ'ק 8000 אלף שקל פיקדון אין לי דרישות מ__ תכשיטים ___ צ'יק של בנק לאומי ".

צילום מכתבו של הנתבע לתובע מיום 14.10.2016 מצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ג'

 1. כעבור כשלוש שנים התקשר התובע לבנק הפועלים שם מתנהל חשבונו הפרטי וביקש לקבל הלוואה אז נמסר לו כי לא ניתן לקבל הלוואה בשל תיק הוצאה לפועל שתלוי ועומד כנגדו !
 2. מבירור שערך התובע התברר כי הנתבע פתח במרמה נגד התובע תיק הוצאה לפועל בלשכת הוצאה לפועל בפתח תקווה בחלוף 3 שנים כאשר במסגרתו הוא הגיש את השיק המקורי עם הסכום המזויף בסכום של 80,000 ₪.

צילום הבקשה לביצוע שטר שהגיש הנתבע נגד התובע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ד'

 1. בנסיבות אלו, נאלץ התובע להגיש תלונה במשטרה וכן התנגדות לביצוע שטר ובקשת להארכת מועד להגשת התנגדות.
 2. ההתנגדות עצמה עברה לדיון בבית משפט שלום בפתח תקווה ונדונה בפני כב' השופטת ניצה מימון שעשוע.
 3. נראה כי הנתבע סבר בטעות כי התובע לא שמר בידיו את המסמכים עליו חתם בפניו המעידים על זיוף השיק ועל כשלון תמורה מלא ולכן פתח תיק בחלוף 3 שנים.
 4. שלא בפתיע הנתבע לא התייצב לדיון שנקבע מבעוד מועד ליום 28.10.2020 ומשכך קבע בית משפט בשלב ראשון כי הוא מחוייב בהוצאות בסך 1,500 ₪ ובשלב שני במחיקת התביעה השטרית שהגיש וסגירת תיק הוצל"פ וזאת בהחלטה מאוחרת יותר מיום 22.11.2020.

צילום פרוטוקול הדיון מיום 28.10.2020 והכן החלטת בית משפט מיום 22.11.2020 מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ה'

ב.        טענות התובע

 1. התובע טוען כי בשל מעללי הנתבע כמפורט לעיל, שבאו לידי ביטוי בזיוף סכום המחאה אשר נמסרה לו במקור בסכום של 8,000 ₪ לסך של 80,000 ₪ והצגת המחאה זו לפירעון נגרם לו נזק חמור לשמו הטוב , כמפורט להלן.
 2. מאחר וההמחאה שזויפה לא כובדה בשל העדר כיסוי מספיק בחשבון (שהרי התובע לא ידע שסכום זה יוצג לפירעון) ובשל פתיחת תיק הוצאה לפועל נגד התובע על ידי הנתבע נפגע דרוג האשראי של התובע כך שהתובע קיבל דרוג אשראי 125 מתוך דרוג אשראי מקסמילי של 1000. , מדובר בדרוג אשראי נמוך ביותר שלא מאפשר לקחת הלוואות ולא מאפשר לקבל מסגרות אשראי כלל ! למעשה דרוג האשראי אליו הוביל הנתבע את התובע בשל מסכת כזביו הפך את התובע "למצורע" בעיניי הבנקים והמוסדות של האשראי .

צילום מסמכי הבנק המעידים על דרוג האשראי שקיבל התובע בשל מעללי הנתבע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ו'

 1. יצוין כי בטרם ירידת דרוג האשראי של התובע עמדה מסגרת האשראי של התובע בבנק על סך של 100,000 ₪ בעו"ש ועוד 150,000 ₪ בהלוואות כאשר בפועל הבנק לא הקפיד עם התובע במסגרת ואף אפשר לו לחרוג ממנה אך בשל פתיחת  תיק הוצל"פ הבנק החל להחזיר הוראות קבע בשל רצון הבנק להקטין את מסגרת האשראי של התובע מ 100,000 ש"ל ל 0 ₪ !

צילום תדפיס עו"ש המעיד על החזרת הוראות קבע מצ"ב לכתב תביעה זה ומסומן נספח ז'

 1. אין ספק שזיוף השיק נשוא תביעה זו לסכום של 80,000 ₪ כאשר התובע גם לא היה חייב לנתבע את הסך של 8,000 ₪ וכן פתיחת תיק הוצאה לפועל ללא חוב אמיתי מהווים הוצאת דיבה, המחייבת פיצויים מאחר ופגיעה בדרוג האשראי של התובע פגע קשות במוניטין שצבר משך 30 שנה בעסק התכשיטים בבנק , השפיל את הנתבע והציג אותו כאדם שחייב כביכול כספים שאינו משלמם! דרוג האשראי פגע כלכלית בתובע וחשף אותו לשלל אנשים כמו פקידי הבנק שהתנהלו מולו מנהל הבנק וגורמים אחראים נוספים וגרם לתובע לסכסוך עם מנהל הבנק העסקי שלו!
 2. דרוג האשראי של התובע נפגע קשות מחודש 23.01.2019 ועד ליום 21.11.2021 , דהינו במשך כשנתיים ימים, כעולה ממערכת נתוני אשראי המצ"ב לכתב התביעה ומסומן נספח ח' .
 3. משכך התובע סבל הן מנזק ממוני והן מנזק בלתי ממוני. התובע סבלה מעוגמת נפש רבה, טרדה וטרחה בעיסוק הבלתי פוסק להגן על שמו ובניהול ההליך המשפטי. אין זה מוגזם לומר כי בשל הגשת שיק מזויף לביצוע ופגיעה בשמו הטוב של התובע טלטל את נפשו מקצה לקצה.
 4. והרי בפסיקות רבות נוכחנו כי "כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם, הם יקרים לו לרוב יותר מכל נכס אחר" כך פסק כב' הנשיא (בדימוס) ברק בע"א 214/89 אבנרי נ' שפירא, פד"י מג(3), 840, 856.
 5. משכך עותר התובע לחיוב הנתבע בגין עגמת נפש ו/או לשון הרע בסכום גבול סמכותו של בית משפט לתביעות קטנות 34,600 ₪ ללא הוכחת נזק זאת בהתאם לסעיף 7א(ג) לחוק איסור לשון הרע לחילופין או במצטבר לפי נזק לא ממוני (כאב וסבל) שנגרם לתובע כתוצאה מפתיחת  תיק וירידת דרוג האשראי שלו כתוצאה מכך.
 6. התובע מצהיר כי לא הגיש בשנה האחרונה בבית משפט נכבד זה יותר מ5 תביעות .
 7. לבית המשפט הנכבד סמכות מקומית לדון בתביעה לנכוח מגורי הנתבע וסמכות מהותית לנוכח מהות התביעה.
 8. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את הנתבע לשלם לתובע פיצוי בסך של 34,600 ₪ סכום שמהווה חלק מהפיצוי סטטוטורי בגין כוונה לפוגע, ולחילופין שלא בגין כוונה לפגוע ו/או בגין עוגמת הנפש, הכאב והסבל שנגרמו לתובע, כשסכום זה נושא ריבית והצמדה כדין מיום הגשת תביעה זו ועד ליום התשלום בפועל.

 

                                                                                                           ________________

                                                                                                                  _________

                                                                                                                      התובע