ת"א 58300-12-16 פלונית (קטינה) נגד מור דוניצה בע"מ פסק דין מיום 12.08.2020

58300-12-16