ת"א 49524-01-13 יקבי ירושלים – אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד רשות המיסים

49524-01-13