ת"א 36393-04-18 איריס מערכות חינוך בע"מ נ' אברהם לוי ואחי פסק דין מיום 16.9.20

36393-04-18