ת"א 15-06-50923 מגדל האופרה-ניהול והפעלה בע"מ נ' שירותי בריאות כללית

50923-06-15