תאק 8423-09/10 בר אבדייאב, דוד מחלוף נ' סטפן זרקא

 
תאק 8423-09/10 בר אבדייאב, דוד מחלוף נ' סטפן זרקא
בית משפט השלום בנתניה


 

                                                                                                                                                         תא"ק 8423-09-10 
 


בפני
כב' השופטת  סמדר קולנדר-אברמוביץ

 
התובעים                                                      1.בר אבדייאב

                                                                     2.דוד מחלוף
                                                                  
   ע"י עו"ד קצף

                                                                           נגד


הנתבע                                                          סטפן זרקא
                                                                 
   ע"י עו"ד זייגר
 
 

פסק-דין

 

1.         תביעת מתווכים לדמי תיווך על סך  104,400  ₪.2.         טענות התובעים:

התובעים הינם מתווכי מקרקעין מורשים ומנהלי משרד "רימקס כחול לבן". ביום 2.9.09 פנה הנתבע, סטפן זרקא וביקש לשכור שירותי התיווך כדי למצוא קונה לדירתו ברח' האירוסים 19 בנתניה. בין הצדדים נחתם הסכם שירותי תיווך במקרקעין בבלעדיות מיום 2.9.09 ועד ליום 2.02.10. (ההסכם צורף כנספח א' לכתב התביעה).

התובעים החלו בפעולות שיווק ואף הציבו שלט בבנין, כן פרסמו הדירה בעיתונות ובאתרי שיווק באינטרנט. בין יתר הקונים הפוטנציאלים שביקשו לראות הדירה היו גם בני הזוג לטיסה ויונתן סבן אשר מסרו להם שראו הדירה כמה ימים קודם לכן בתוך תקופת הבלעדיות לאחר שהובאו אליה עם מתווך אחר. לאחר מכן קונים אלה רכשו את הנכס. הנתבע לא אפשר לתובעים לפעול בעסקה זו. הסכם המכר הינו מיום 16.2.10, מספר ימים לאחר תום תקופת הבלעדיות אולם לטענת התובעים העסקה בין הנתבע לקונים השתכללה עוד קודם לכן במהלך תקופת הבלעדיות. משכך על הנתבע לשלם לתובעים את הסך כפי שהוסכם בין הצדדים, 2% ממחיר  התמורה וכן מע"מ . מאחר וההסכם נחתם לטענת התובעים בסך של 4,500,000 ₪, אזי על הנתבע לשלם לתובעים סך של 104,400 ₪.3.         טענות הנתבע:

הוא הכיר את הקונים משפחת סבן שכן ילדיהם היו יחד באותו גן ילדים.  הקונים ידעו שהוא מבקש למכור הבית ואף ביקרו בבית טרם התקשר עם התובעים בהסכם תיווך. הקונים בשלב זה לא רצו לרכוש את הבית. מספר ימים לפני חתימת הסכם המכר שנחתם ביום 15.2.10 הם יצרו עימו קשר פעם נוספת וביקשו לבחון שוב את הבית. הגב' סבן הגיעה ולאחר מכן הגיע גם מר סבן. הם החליטו לרכוש את הנכס והסכם מחייב נחתם לאחר מספר ימים בבית בא כוחו, עו"ד הודסמן. משכך לטענתו אין כל מקום לחייבו שכן הסכם המכר נחתם לאחר תקופת הבלעדיות וללא כל קשר למאמצי התובעים.4.         מאחר והן התובעים והן הנתבע ביקשו לזמן הקונים כעדים מטעמם, נקבע שעדים אלה שהינם עדים מהותיים יוזמנו כעדי בית המשפט.5.         מטעם התובעים הצהירה הגב' אתי רובין מתווכת  שהיא זו שהיתה בקשר עם

            הנתבע.

6.         דיון משפטי:

הוכח בפני שהתובעים החלו בפעולות שיווק לאחר חתימת החוזה. כך היה תלוי שלט של "רימקס" על הבית ואף פורסמו מודעות בעיתונות. אף הנתבע העיד שהיה תלוי שלט על הבנין (ראה עמ' 14 שורה 1 לפרוטוקול).7.         הגב' אתי רובין העידה שהקונים מסרו לה שראו את הנכס דרך מתווך אחר.  (ראה עמ' 7 שורות  28 -29 לפרוטוקול).

מנגד הנתבע העיד שהקונים לא הגיעו כלל עם מתווך, אלא ראו הדירה קודם לכן עוד טרם תקופת הבלעדיות בשל הכרות מוקדמת של הצדדים.

מר יונתן סבן העיד שהם הגיעו לדירה יחד עם מתווך. לא הוכח כל קשר קודם בין הקונים לנתבעים.  משכך איני יכולה לקבל עדות הנתבע בענין זה.8.         לאור עדות מר סבן שראה הדירה רק כחודש עד חודש וחצי טרם קנייתה יחד עם המתווך, איני יכולה אף לקבל גרסת הנתבע שהקונים ראו את הבית טרם חתימת הסכם הבלעדיות. עוד עלי להוסיף שאם אכן גרסת הנתבע היתה נכונה והיתה הכרות מוקדמת בין הצדדים, מדוע הגיעו הקונים בפעם הראשונה לראות את הנכס יחד עם מתווך? לא קבלתי כל הסבר מספק מהנתבע.

עדות מר סבן היתה בהירה וברורה ועל כן מקבלת אני עדותו.

משכך מסקנתי היא שהקונים ראו את הבית לראשונה במהלך תקופת הבלעדיות.9.         טוען הנתבע שהמו"מ בינו לקונים נוהל לאחר סיום תקופת הבלעדיות.

איני יכולה לקבל טענה זו. מר סבן העיד שאשתו ראתה קודם את הבית, הוא ראה אותו לאחר כחמש עשרה יום, אחר כך הציע הצעה שלא התקבלה. אשתו התעקשה מאחר והבית מצא חן בעיניה. בסופו של יום הסכים לקבל את המחיר שדרש הנתבע. (ראה עמ' 21 שורות 12-15 לפרוטוקול).

הווה אומר מעדותו התרשמתי שהמו"מ בין הנתבע לקונים החל להתנהל במהלך תקופת הבלעדיות. עובדה היא שמרגע הסכמת הקונה למחיר אכן נערך הסכם תוך תקופה קצרה. עדיין אין בכך כדי לשנות המסקנה שהמשא ומתן נוהל במהלך תקופת הבלעדיות ולא לאחריה, שכן נוהל במשך של יותר משבועיים, כפי שהעיד הקונה.
בהתאם לסעיף 14 (ב) לחוק המתווכים במקרקעין התשנ"ו – 1996, מתווך במקרקעין שביצע בתקופת הבלעדיות את פעולות השיווק שנקבעו לפי סעיף 9(ד) – חזקה שהיה הגורם היעיל כאמור בסעיף קטן (א)(3) לגבי עסקה שנכרתה בתקופת הבלעדיות.
אין כל מחלוקת שהתובעים ביצעה פעולות שיווק שכללו, הצבת שלט , פרסום מודעות בעיתונים וכן באתרי שווק נדל"ן.10.       לאור האמור לעיל סבורני שהנתבע הפר את הסכם הבלעדיות  עליו חתם בשני אופנים. האחד כאשר במהלך תקופת הבלעדיות אפשר למתווכים אחרים להציג הדירה ואף שיתף איתם פעולה, והשני כאשר החל לנהל מו"מ למכירת הדירה במהלך תקופת הבלעדיות, כאשר לא הודיע על כך לתובעים על מנת שיוכלו לבצע עבודתם ולקיים חלקם בהסכם. בסעיף 3 להסכם נקבע שכל משא ומתן יעשה רק באמצעות התובעים. כאשר החל הנתבע לנהל מו"מ עם הקונים, חובה היה עליו להודיע לתובעים ולאפשר להם לנהל המו"מ. 

התובעים על כן היו הגורם היעיל, כאשר הנתבע סיכל מאמציהם להמשך המו"מ.

11.       סוף דבר:

התובעים עמדו  בנטל ההוכחה להוכחת זכאותם לדמי תיווך בהתאם לחוק. מהו המחיר בו נמכר הבית. התובעים טענו שהבית נמכר בסך 4,500,000 ₪. מאחר ולא הוצגה כל ראיה אחרת, ואף בסיכומיו לא טוען הנתבע בענין זה כלל ועיקר מקבלת אני שזהו סכום התמורה עבור מכירת הבית.

בהסכם הבלעדיות נקבע סך של 2% וכן מע"מ. משכך על הנתבע לשלם לתובעים סך של 104,000 ₪ וכן הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה. כן ישלם אגרת בית המשפט כפי ששולמה על ידי התובעים, הוצאות העד שהתייצב וכן שכ"ט עו"ד בסך 15,000 ₪.ניתן היום,  א' אדר  תשע"ג,11  בפברואר 2013, בהעדר הצדדים.


_________________________