תא"ח 484-09-13 מיכילב נ' דיאקוב ואח'

בית משפט השלום במסעדה
 

תא"ח 484-09-13 מיכילב נ' דיאקוב ואח'
 
תיק חיצוני:
 
 
 
מספר בקשה:1
בפני
כב' השופטת  רבקה איזנברג
 
התובעת:  ליליה דיאקוב
 
נגד
 
הנתבעים: 1. אלה מיכילב
               2. איגור דיאקוב
 

 

החלטה

 
1.         בפני בקשת הנתבעים להורות על עיכוב הליכים בתביעה דנן וזאת לאור צו כינוס בפש"ר שניתן ע"י ביה"מ המחוזי ביום 11.2.13.
 
2.         לאחר שעיינתי בבקשה ,לא מצאתי להעבירה לתגובה שכן, יש לדחותה:
            עיכוב ההליכים כנגד הנתבעים הינו כאמור בסעיף 20(א) לפקודת פשיטת רגל (נוסח חדש) התש"ם- 1980 על פיו:

"משניתן צו כינוס יהיה הכונס הרשמי שליד בית המשפט הכונס של נכסי החייב ומכאן ואילך, ובאין הוראה אחרת בפקודה זו, לא תהיה תרופה לנושה נגד החייב לו חוב בר – תביעה, ולא יפתח שום נושה בתובענה או בהליכים משפטיים אחרים, אלא ברשות בית המשפט ובתנאים שיראה לקבוע".

כלומר: עיכוב ההליכים הינו רק ביחס לתביעות של- "חוב בר-תביעה".

"חוב בר תביעה" מוגדר בסעיף 1 לפקודה ככל חוב או חבות שניתן לתבעם בפשיטת רגל פי הפקודה.

            "חבות" מוגדרת בסעיף 1 לפקודה:

"התקשרות, התחייבות, הסכמה או הבטחה, מפורשות או משתמעות, העשויות להביא, עמן או עם הפרתן, לתשלום כסף או שווה כסף, ולרבות גמול בעד עבודה שנעשתה, והוא – אף אם סכום החבות אינו קצוב או לא ניתן להיקבע לפי כללים מוגדרים או שהוא נתון לשיקול דעת, או שהוא מותנה או טרם חל זמן פרעונו, ולגבי הפרה – אף אם לא קרתה או לא היתה עשויה לקרות לפני הפטרו של החייב".
 
במקרה דנן, אין המדובר בתביעה כספית אלא בתביעה לפינוי מושכר בה נתבע רק סעד של פינוי ולפיכך, אין המדובר בתביעה ל"חוב בר תביעה".
 
ראה גם דברי בית המשפט בתא"ח 41716-11-10 כץ ואח' נ. מזרחי:
"נראה כי הרציונאל העומד מאחורי הוראות הפקודה אינו מתקיים לגבי תביעה לפינוי מושכר, שכאמור אין לכלול בה על פי דין כל סעד כספי.

לא יהא זה סביר לפרש כי אדם יוכל למנוע פינויו ממושכר בעקבות צו כינוס שניתן נגדו, וכתוצאה מכך ישאר המשכיר "מחובר" לשוכר במשך תקופה ארוכה, מבלי שיזכה בדמי שכירות וללא אפשרות לפנותו מהמושכר ועל ידי כך להקטין את נזקיו".

ובהמשך הפנה בית המשפט שם ל- רע"א 5306/04 אוסאמה ביאעה ואח' נ. האחים בולוס חברה לבנין ושיכון (1978) בע"מ (בפירוק) מיום 17.3.05 והביע דעתו כדלקמן :
"אמנם בית המשפט העליון מביא גם אפשרות של פרשנות אחרת, אולם הוא קובע בסעיף 5 סיפא לפסק הדין: "זאת ועוד, יתכן שבתוך הסוגיה של הצורך באישור יש לכלול אבחנה נוספת. כוונתי לאבחנה בין מקרים בהם צד שלישי מעוניין לקבל סעד שאינו כספי נגד החייב בפשיטת רגל וכאשר אין לכך השפעה כלשהי על קופת פשיטת הרגל (למשל סילוק יד), לבין מקרים בהם יכולה להיות להליך כאמור השפעה על הקופה". (הדגשה שלי ר.א).

3.         לאור האמור, טענת הנתבעים כי בהתאם לצו הכינוס, יש להורות על עיכוב הליכים בתביעה  זו שעניינה פינוי מושכר בלבד, נדחית.
 
מאחר שהבקשה לא הועברה לתגובה, אין צו להוצאות.
 
ניתנה היום, ט' חשון תשע"ד, 13 אוקטובר 2013, בהעדר הצדדים.
 
רבקה איזנברג