שלילת זכאות לדמי תווך בשל אי גילוי מלוא העובדות

שלילת זכאות לדמי תווך בשל אי גילוי מלוא העובדות


 בת.א  048472/04 (שלום תל אביב ) רשף נכסים נגד נבון אורית נדונה תביעה שטרית שהגישה חברת רשף נכסים נגד הגב’ נבון אורית בשל ביטול שיק על סך 13,420 ש”ח שנתנה לחברה בשל תיווך בעסקת מכר לרכישת דירה.


טענתה העיקרית של אורית לכך שאין לחייבה בתשלום השיק שמסרה לחברת רשף נכסים היתה שלאחר שמסרה את השיק לחברה התברר כי היעוד של הדירה שנמכרה לה היה מחסן ולכן עסקת המכר בינה לבין המוכרים בוטלה.

עוד טענה אורית כי אבי, המתווך של חברת רשף נכסים לה מסרה את השיק הוא קרוב משפחה של המוכר, חתנו, ועל פי הוראות חוק המתווכים היה עליו  לגלות לה שיש לו עניין אישי במכר.בפסק הדין שניתן על ידי כב’ השופט מיכאל תמיר, קיבל הית משפט את טענות ההגנה של אורית והורה על דחיית התביעה השטרית שהגישה נגדה חברת רשף נכסים.

בית משפט נימק את דחיית התביעה בכך ש בהזמנת שירותי התיווך צוין במפורש כי סוג הנכס הינו “דירה” ואולם , מהשמאות שהתקבלה בקשר לנכס עלה, כי “הנכס מוגדר כמחסן ולא דירת מגורים. יתרה מכך, בנכס בוצעה הרחבה אשר אינה מהווה חלק מהיתר הבניה כפי שנמצא בעיריית תל-אביב.

 סעיף 8 לחוק המקרקעין קובע כי “במילוי תפקידו יפעל מתווך במקרקעין במיומנות ובסבירות וינקוט אמצעים הראויים בנסיבות הענין לקבלת מידע מהותי הנוגע לנכס נשוא עיסקת התיווך.”
 

ואולם, המתווך  אשר פעל למכירת הנכס, חתנו של המוכר יכול היה לדעת כי מדובר במחסן, ויכול היה לקבל מידע מקרוב המשפחה שלו אשר בוודאי ידע או יכול היה לדעת כי מדובר במחסן ולא בדירה, וכן על כך שבוצעה הרחבה בניגוד להיתר.
 
בנוסף , קבע בית משפט כי אכן מדובר במכר נכס תוך קרבה אישית של מתווך עם המוכר, והיה על המתווך לפעול על פי חוק על מנת לקבל אישור והסכמת הקונים בכתב בקשר לכך.

לאור האמור לעיל, קיבל בית משפט את טענות ההגנה של אורית, הורה על דחיית התביעה כנגדה וחייב את חברת רשף נכסים לשלם לה הוצאות משפט בסך 5,000 ש”ח.
לקריאת פסק הדין המלא הקישו כאן.סגירת תפריט
דילוג לתוכן