רע"א 9265/20 עיריית תל אביב יפו נ. דוד תג'ר החלטה מיום 01.02.2021

עיריית תל אביב יפו נ. דוד תגר