רע"א 825/22 מדינת ישראל – אגף השיקום נ. פלוני פס"ד מיום 01.05.22

מדינת ישראל נ פלוני