רע"א 784/20 אקסטל לימטיד נ. עו"ד בנתאי שגיא ברוך החלטה מיום 15.06.2020

אקסטל לימיטיד נ עו ד בנתאי שגיא ברוך