רע"א 7700/12 נטלי שרעבי נגד בנק הפועלים עפולה

 
 
בבית המשפט העליון
 
 
רע"א  7700/12
 
 
לפני:  כבוד השופט ס' ג'ובראן
כבוד השופט י' דנציגר
כבוד השופט צ' זילברטל
 
 
המבקשת:          נטלי שרעבי 
 
                                          
  נ  ג  ד
 
                                                                                                    
המשיב:            בנק הפועלים עפולה 
 
                                          
בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בחיפה מיום 24.9.12 ברע"א 21847-09-12, שניתן על ידי כבוד השופט א' קיסרי
 
                                          
בשם המבקשת:עו"ד איאד מסאלחה
 
 
בשם המשיב:עו"ד אביעזר חיון
 
 
                                                                                פסק-דין
 

  לפנינו בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בחיפה (רע"א 21847-09-12, כב' השופט א' קיסרי) מיום 24.9.2012 אשר דחה את בקשת המבקשת למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בחיפה מיום 21.06.2012 (רע"צ 38393-06-11 כב' השופטת מ' קלמפנר נבון) אשר דחה את בקשת רשות הערעור על החלטת לשכת ההוצאה לפועל בחיפה מיום 05.06.2012 (תיק 02-11308-11-1, כב' הרשמת א' מחאג'נה קרמאן) בה הוכרזה המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים בצו זמני והיא חויבה בתשלומים שונים.

 ראשיתו של ההליך בהחלטה של רשמת ההוצאה לפועל בו הוכרה המבקשת כחייבת מוגבלת באמצעים על פי סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 ונקבע כי עליה לשלם 2,500 ש"ח לצורך פתיחת תיק איחוד וכן 1,200 ש"ח החל מתאריך 30.7.2012 וכל סוף חודש לאחריו. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור לבית משפט השלום בחיפה אשר ביום 21.6.2012, דחה את בקשתה. על פסק דינו של בית משפט השלום, המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור לבית משפט המחוזי בחיפה אשר ביום 24.6.2012 דחה את בקשתה. זאת, מן הטעם שהוגשה באיחור כיוון שאינה עומדת בהוראות תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: תקנות סדר הדין האזרחי) הקובעת כי יש להגיש בקשת רשות ערעור שלושים ימים לאחר קבלת החלטה. בית המשפט ציין כי החלטת בית המשפט השלום ניתנה ביום 21.6.2012 ובהתחשב בתקופת פגרת בית המשפט היה על המבקשת להגיש בקשתה עד יום 6.9.2012, בעוד היא עשתה כן ביום 9.9.2012.

מכאן בקשת רשות הערעור שבפנינו, בגדרה טוענת המבקשת, כי שגה בית המשפט המחוזי בהחלטתו, שכן התקנה הנכונה ליישום היא תקנה 402 לתקנות סדר הדין האזרחי, לפיה באם ניתנה החלטה שלא בפני המערער יראו את יום מתן ההחלטה כיום שהומצא לו עותק ממנה. לטענתה, ההחלטה הומצאה לידה ביום 22.6.2012 ועל כן יכולה היתה להגיש בקשת רשות ערעור עד ליום 7.9.2012, שהיה יום ו' בשבוע, ועל כן ניתן היה להגיש הבקשה עד ליום 9.9.2012, כפי שעשתה. כן טוענת המבקשת טענות שונות הנוגעות לגופו של עניין ולאי יכולתה לעמוד בהתחייבויות הכספיות שהוטלו עליה על ידי רשמת ההוצאה לפועל.

ביום 2.12.2012 נתבקשה תגובת המשיב תוך 10 ימים, אולם עד עתה לא הוגשה התגובה.

  החלטנו לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על פי הרשות שניתנה.

הערעור שבפנינו – בדין יסודו.

 לעיתים, בקשת רשות ערעור תגיע לפתחו של בית משפט זה ב"גלגול רביעי", זאת לדוגמא, במקרים בהם הערכאה הראשונה שדנה בבקשה הייתה רשם ההוצאה לפועל. מן המפורסמות היא כי בקשת רשות ערעור בגלגול שלישי תתקבל רק במקרים בהן יתקיימו נסיבות נדירות אשר מעלות שאלה ציבורית החורגת מעניינם הפרטי של הצדדים (ראו ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982) (להלן: חניון חיפה)). מבחן זה חל בחומרה יתרה כאשר בפתחנו עומדת בקשת רשות ערעור בגלגולה הרביעי. כן, באם נפל פגם דיוני היורד לשורשו של העניין, ייתכנו בקשות רשות ערעור אותן יטה לקבל בית משפט זה (ראו חמי בן ונון וטל חבקין הערעור האזרחי  233-232 (מהדורה שלישית, 2012)). זה הוא המקרה שלפנינו. בשגגה, סבר בית המשפט המחוזי ביישום התקנה הרלוואנטית בתקנות סדר הדין האזרחי. טעות זו עלולה ליטול את יומה של המבקשת בבית המשפט ועל כן יש לתקנה. לשון תקנה 399 לתקנות סדר הדין האזרחי קובעת, כי:

"399.  נקבעה בחיקוק הוראה בדבר בקשת רשות לערער על החלטה ולא נקבע במפורש המועד להגשת הבקשה, תוגש הבקשה בתוך שלושים ימים מיום שניתנה ההחלטה".

           וכך קובעת תקנה 402:

"402.  מנין הימים שנקבעו בסימן זה יתחיל בין אם ניתנה ההחלטה בפני המערער או המבקש ובין אם ניתנה שלא בפניו, ובלבד שהוזמן כדין לשמוע את ההחלטה; ניתנה ההחלטה שלא בפני המערער או המבקש בלי שהוזמן כאמור, יראו כיום מתן ההחלטה את היום שבו הומצא לו העתק ממנה".

           סבורנו כי האחרונה היא התקנה הרלוואנטית לענייננו. בהחלטת בית משפט השלום נכתב בסיומה: "ניתן, … בהעדר הצדדים". מכך עולה, כי המבקשת לא נכחה במועד מתן ההחלטה של בית משפט השלום, אשר ניתנה כאמור ביום 21.6.2012. המבקשת צירפה לבקשתה את הפקס שהתקבל בלשכת בא כוחה, ביום 22.6.2012. על כן, בהתחשב בתקופת פגרת בתי המשפט, היה עליה להגיש בקשתה 30 ימים לאחר מועד ההמצאה, עד ליום 7.9.2012, יום המנוחה, ועל כן נדחתה ההגשה עד למועד 9.9.2012.

סוף דבר, אנו מקבלים אפוא את הערעור ומבטלים את החלטת בית המשפט המחוזי וזאת ללא כל הבעת דעה בדבר תוכנה של הבקשה. בית המשפט המחוזי ידון בבקשת רשות הערעור שהוגשה לפניו לגופו של עניין.  

           ניתן היום, כ"א בטבת התשע"ג (3.1.2013).

ש ו פ ט             ש ו פ ט                      ש ו פ ט