רע"א 7614/21 איתנים י.ר. בניה וחיזוק מבנים בע"מ נ. מגרש 901 בגוש 6158 פס"ד מיום 4.5.22

איתנים נ מגרש