רע"א 4315/22 עמותת חינוך ומסורה נ. עמותת דגל ראובן פס"ד מיום 25.7.22

עמותת חינוך נגד ישראל פרידמן