רע"א 3683/20 מודיעין אזרחי בע"מ נ. פלוני החלטה מיום 18.08.2020

מודיעין אזרחי בע מ נ. פלוני