רע"א 1248/19 החברה המרכזית לייצור משקאות קלים בע"מ נ. רונן גפניאל פס"ד מיום 26.7.22

החברה המרכזית נגד רונן