קבלת תביעת מתווך לתשלום דמי תיווך למרות שחלפו שנתיים וחצי מיום שהציג את הנכס לרוכשים

מה הדין כאשר מתווך מציג נכס בפני רוכשים פוטנציאלים ואולם, הנכס נרכש בסופו של דבר ע"י הקונים לאחר זמן רב, ללא עזרת המתווך כאשר הקונים פנו לטענתם  לבעל הבית בעקבות שלט שהציב על הנכס?

בפסק הדין שניתן על ידי בית משפט מחוזי מחוז מרכז (כב' השופט אילן ש. שילה) מיום 27.10.08 במסגרת ע"א ‭7158–06–08‬ רכס נ' לושקוב ואח' דחה בית משפט מחוזי את הערעור שהגישו הקונים וקיבל את הכרעת בית משפט שלום כפר סבא שניתנה על ידי כב' השופטת ריבי צוק (ת"א ‭(4960/04‬ .

‬ 
המחלוקת היחידה שהוצבה הייתה אם שימשו התובעות הגורם היעיל לחתימת ההסכם. המערערת טענה  שהמשיבות לא היו הגורם היעיל שהרי סיימו את תפקידן שנתיים  ויותר לפני כריתת חוזה המכר ולא הצליחו להביא לכריתתו של חוזה מכר בהזמנת שירותיהן.

 בית המשפט לא האמין לבעלה של המערערת ודחה את גרסתו בדבר האופן המקרי שבו עבר ליד  הבית והבחין בשלט "למכירה" והתקשר טלפונית עם המוכר- אגב כך עמד בית המשפט על סתירות  בגרסאותיו השונות של הבעל באשר לנסיבות המקריות של חידוש הקשר עם המוכר ובאשר לזכרונו או חוסר זכרונו של הבעל לגבי המפגש הקודם ביניהם. ככלל בית המשפט העדיאת גרסת המשיבות על פני גרסת המערערת ובעלה שאותה דחה. 

בית המשפט קבע  שאמנם פרק הזמן שחלף עד לסיום העיסקה היה ארוך אך הוא נבע מכך שלמערערים לא אצה הדרך והם ניהלו את ענייניהם בעצלתיים.

מאמצי המשיבות להציע למערערת בתים לרבות פעולותיהן בהצעת הבית הנדון היו אינטנסיביים ויש לדחות את טענת המערערת ובעלה שהעיסקה לא הבשילה מלכתחילה בשל כשלון המשיבות להבין את דרישותיהם ולהביא בפניהם הצעות רלוונטיות אחרות.

אדרבא קבע בית המשפט שהמערערת ובעלה הם שלא הבשילו באותה עת להבין את רצונם שלהם ולרכוש את הבית האופטימלי בעבורם. 

נקבע כי המתווכת, אשר הכירה בין הצדדים ואף הפגישה אותם עם נציג הבעלים, מנועה היתה מלהמשיך ולסיים מלאכתה, שכן השלמת העיסקה הוסתרה ממנה במכוון בניסיון לחסוך בדמי תיווך.

משכך דחה בית משפט מחוזי ב ע"א ‭7158–06–08‬ רכס נ' לושקוב ואח' את הערעור וחייב את המערערת בהוצאות משפט בסך של 12,500 ש"ח+מע"מ.