צו ירושה

מהו צו ירושה?

צו ירושה הוא צו משפטי , המסדיר את אופן חלוקת הרכוש של העיזבון של המנוח שלא ערך צוואה. צו ירושה אינו מפרט את אופן חלוקת הרכוש , אלא קובע את אופן החלוקה בין יורשיו  של הנפטר. כדי לקבל צו ירושה יש להגיש בקשה לצו ירושה לאחת מלשכות הרשם לענייני ירושה, או לאחד מבתי הדין הדתיים.
ירושהלקבלת הצעת מחיר לטיפול משרדנו בהוצאת צו ירושה חייגו 03-9309677
צו ירושה -ירושה על פי דין

אדם שנפטר ולא הותיר אחריו צוואה ,נקבעים  יורשיו לפי הוראות חוק הירושה. היורשים על פי הדין יכולים להיות בני הזוג, קרובי משפחתו של המוריש  או המדינה. חלקו של בן הזוג בירושה תלוי בקיומם של קרובי משפחה. אם אין כאלה, או אם ישנם רק צאצאים של הורי ההורים של המוריש הוא יורש הכל. אם ישנם הורי הורים או אחים וצאצאיהם  בן הזוג יורש שני שלישים  מהעיזבון ובתנאים מסוימים המפורטים בסעיף 11 (א) 2 לחוק הירושה הוא יורש את כל דירת המגורים של הזוג.

אם ישנם צאצאים של המוריש או הוריו, הוא זכאי למחצית הירושה. ילדי המוריש קודמים להוריו, הוריו קודמים להורי-הוריו.  ילדי המוריש חולקים ביניהם בשווה, וכן חולקים הורי המוריש ביניהם והורי-הוריו ביניהם. באין יורש לפי סעיפים 10-16 לחוק הירושה,, תירש המדינה כיורשת על פי דין. מה שירשה המדינה  ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד.

מתי מתעורר הצורך לקבלת צו ירושה?

אם אתם נמנים עם יורשי המנוח/ה , תוכלו לקבל את חלקכם בעיזבון המנוח/ה רק לאחר שינתן צו ירושה שכן בצו הירושה נקבע מי הם היורשים ומה חלקו האריתמטי של כל אחד מהם בעיזבון. לאחר קבלת צו הירושה ניתן יהיה גם להעביר את הרכוש של המנוח מבחינה פורמאלית על שם היורשים לפי חלקיהם בצו הירושה.

אלו מסמכים יש לצרף לבקשה לצו ירושה?

לבקשה לצו ירושה חובה לצרף  ארבעה העתקים של המסמכים הבאים (מקור אחד ושלושה העתקים):

שני שוברי תשלום אגרות רשם הירושה ששולמו בבנק הדואר או באמצעות האינטרנט (542 ש"ח עבור אגרת פתיחת בקשה לצו ירושה + 130 ש"ח אגרת פרסום מודעה בעיתון סה"כ 672 ש"ח).

טופס בקשה לצו ירושה חתום בידי המבקש, שיש לו עניין בעיזבון כיורש, כמנהל עזבון, כנושה של אחד מהיורשים, הוא מצהיר והצהרתו מאומתת על ידי עורך דין, נוטריון, שופט, דיין בבית דין דתי או ראש הרשות מקומית.

תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור.

הודעות לכל היורשים על הגשת הבקשה, באישור ובחתימה של כל היורשים, או בצירוף אישור על משלוח ההודעה בדואר רשום.

שרותי המשרד לקבלת צו ירושה

הליך קבלת  צו ירושה הוא הליך משפטי שדורש ידע ומומלץ לבצעו באמצעות עורך דין המתמחה בדיני ירושה. למשרד עורך דין ניר טולדנו ניסיון רב בטיפול בהגשת בקשות לצווי ירושה. משרדנו יספק לכם שרות יעיל ומקצועי  בפעולה משפטית חשובה זו ויפעל באינטנסיביות רבה  עד לקבלת צו ירושה על פי חוק. יצוין כי הגשה לא מקצועית של הבקשה לצו ירושה, עשויה לגרום חיוב באגרת בקשה נוספת, וכן לעיכוב של מספר חודשים בקבלת צו הירושה המיוחל. טעות זו ניתן למנוע באמצעות טיפול של עורך דין המתמחה בקבלת צו ירושה. 

  צרו קשר עם משרדנו או חייגו עכשיו 03-9309677.

כתובתנו: ברחוב דרך תוצרת הארץ 3 פתח תקווה בסר סיטי בניין T קומה 18 (ליד יכין סנטר).