צוואה הדדית דוגמא

צוואה הדדית דוגמא להורדה חינם

 

הואיל :  ואין אדם יודע את פקודתו, אריכות ימיו ושנותיו;

והואיל : ועריכת צוואה הינה סימן לאריכות ימים;

והואיל :  ויש ברצוננו להורות ולצוות על אשר יעשה לאחר מות אחד מאתנו או מות שנינו בכל עיזבוננו, רכושנו  וזכויותינו מכל מין וסוג שהוא;

לפיכך:    אנו החתומים מטה, _______ ו- _________ (להלן: “בני הזוג”), אשר כתובתנו הרשומה בישראל היא ברח’ _________, בהיותנו בדעה צלולה, בהכרה מלאה ובהבנה מלאה, מצהירים, מורים ומצווים בזה – מרצוננו החופשי והמוחלט, ללא פיתוי, אונס, כפייה, תחבולה, תרמית, איום או השפעה בלתי הוגנת ולאחר שהפעלנו שיקול דעת – על אשר יעשה בעיזבוננו לאחר מות אחד מאתנו או מות שנינו כמפורט להלן:

  1. הרינו מצווים בזה כי כל רכושנו אשר בארץ או מחוצה לה, בהווה או בעתיד, השייך ו/או שיהיה שייך לאחד מאיתנו או לשנינו ביחד, כולל את כל זכויותינו מכל סוג שהוא, לרבות בביתנו אשר ברח’ ______, בנכס הידוע גם כגוש ___ חלקה ___ ו/או בכל חשבונות הבנק המתנהלים על שמנו לרבות בבנק ___סניף ___מס’ חשבון ___ו/או בבנק ___ סניף ___מס’ חשבון ___ ו/או בכל נכסי ניידי ודלא ניידי, מקרקעין, מיטלטלין, פיקדונות, חסכונות, ניירות ערך, תכשיטים, ירושות, הכל מאיזה סוג ומין שהוא, שיש לשנינו ביחד או לאחד מאיתנו בהווה או שיהיו לשנינו ביחד או לאחד מאיתנו בעתיד, בין אם זכויות ו/או נכסים שבאו לעולם ובין אם כאלה שיתגבשו לאחר אריכות ימינו ושנותינו, כולל זכויות מביטוחים, קופות גמל וקרנות השתלמות, יחולקו כמפורט להלן:

א.           במות אחד מאיתנו, יעבור כל הרכוש המפורט בס”ק 1 לעיל לבן הזוג הנותר בחיים, וליורשים אחרים לא תהא זכות, מכל מין וסוג שהוא, ברכוש הנ”ל.

  1. לאחר מות שני בני הזוג, אנו מצווים לחלק את כל יתר רכושנו המפורט בס”ק 1 לעיל, מכל מן וסוג שהוא, בחלקים שווים בין ___ ילדנו, כמפורט להלן:

א.          

ב.          

              (להלן: “היורשים”)

3.אנו מצווים כי במידה ומי מילדנו המפורטים בסעיף 2 לעיל, לא יהיה חו”ח בחיים במועד פטירת שני בני הזוג, אז יועבר חלקו של אותו יורש בירושתנו לילדיו הביולוגים בחלקים שווים ביניהם ובמידה ובמועד פטרתנו לא יהיה למי מהם ילדים ביולוגיים יועבר חלקו בירושתנו לאחיו היורש וכברירת מחדל על פי דין.

              ____________________                              _____________________

                                                                            

  1. הרינו מצווים בזה כי לאחר מותנו יש לפרוע תחילה את כל חובותינו, אם יהיו כאלה, כגון הוצאות קבורה, מצבה ולוויה, וכן הוצאות קיום צוואתנו זו, ביצועה וניהול העיזבון באם יהא צורך בכך.
  1. הוראות צוואתנו זו באות במקום הוראות חלוקת העיזבון לפי חוק הירושה תשכ”ה – 1965 או על פי כל חוק או דין אחר.
  1. מפורמט צוואה הדדית זו הושמטו סעיפים חשובים ומהותיים נוספים, שכן יש צורך חיוני בקבלת ייעוץ משפטי מעורך דין צוואה בטרם ניסוח צוואה הדדית. 
  1. הרינו מצהירים כמו-כן שתוכן צוואה זו הוקרא לנו על-ידי עו”ד ונוטריון ניר טולדנו בשפה העברית המובנת לנו היטב.

ולראיה באנו על החתום, בדעה צלולה בהיותנו בוגרים, מצהירים מרצוננו החופשי והטוב,

ללא כל אונס, תרמית או השפעה בלתי הוגנת, היום ______

              ____________________                              _____________________

משרדנו צבר ניסיון רב בעריכת צוואה הדדית וישמח לספק לכם את השירות על ידי עורך דין ונוטריון בפתח תקווה ניר טולדנו. 

   ליעוץ ראשוני או לקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית לעריכת צוואה הדדית, חייגו עכשיו 052-3589798  או השאירו פרטיכם בדף צור קשר ונשוב אליכם בהקדם.             

סגירת תפריט
דילוג לתוכן