מה עשוי להחשב כטעם מיוחד להארכת מועד להגשת תביעת חוב באיחור?

הארכת מועד להגשת תביעת חוב

 

חקיקה

פקודת פשיטת הרגל נוסח חדש תש"ם -1980