עריכת צוואה – מדריך מקיף

עריכת צוואה: מדריך מקיף

ביסוד עריכת הצוואה עומד רצונו של המצווה בלא שקיימת ציפייה של היורשים (או של אחרים) שיש להגן עליה. אין הסתמכות שיש להביאה בחשבון. ייחוד זה של הצוואה מוביל למסקנה, כי אם המצווה אמר את דברו וחילק את רכושו, יש לכבד רצון זה: "יכול אדם לעשות שקר בנפשו בכל ימי חייו: לגנוב, לגזול, לשדוד, לרמות… אולם משישב לכתוב את צוואתו, מיד הוא משלים עם העולם ועם עצמו. הוא עורך מעין חשבון הנפש בינו לבין עצמו, ובינו לבין קונו והצוואה היא המאזן הסופי, הסיכום הכללי של מעשי חייו, בחומר וברוח" (א. ברק פרשנות במשפט (כרך 5, פרשנות הצוואה) (2001)).

מהי צוואה?

צוואה היא מסמך משפטי המגדיר את רצונו של אדם באשר לדרך שבה תתבצע חלוקת רכושו לאחר מותו. עריכת צוואה תאפשר לקבוע מי יהיו היורשים ואופן חלקות הרכוש ביניהם.

למה חשוב לערוך צוואה?

עריכת צוואההבטחת רצונכם :  עריכת צוואה מבטיחה כי רצונכם לגבי חלוקת רכושכם לאחר מותכם תתקיים בדיוק באותו האופן  שבו אתם מצווים בצוואתכם .

מניעת סכסוכים משפחתיים: צוואה ברורה ומסודרת תוכל למנוע סכסוכים בין יורשים לאחר פטירתכם מתוך הנחה שהיורשים שמכירים אתכם יכבדו את רצונכם כלשונו.

הגנה על יקיריהם: צוואה תאפשר לכם להגן על האנשים הקרובים לכם ביותר כגון ילדים קטינים או בני זוג או כל אדם אחר שאתם אוהבים ודואגים לו.

הקלה על תהליך הירושה: צוואה תקל על תהליך הירושה עבור היורשים ותזרז את חלוקת הרכוש.

מה קורה לאדם שנפטר ואין לו צוואה בישראל?

במקרה של אדם שנפטר ללא צוואה, חלוקת רכושו תתבצע בהתאם לחוק הירושה הישראלי. חוק זה קובע סדרי עדיפויות קבועים מראש לגבי חלוקת הרכוש בין בני משפחה. ייתכן שחלוקת רכוש זו לא תהלום את רצונכם או שתגרום לסכסוכים בין יורשיכם ולכן מומלץ לערוך צוואה במקרים אלו.

יתרונות עריכת צוואה:

הבטחת רצון המנוח: צוואה תבטיח כי רצונו של אדם לגבי חלוקת רכושו לאחר מותו יתקיים.

מניעת סכסוכים: צוואה ברורה ומסודרת יכולה למנוע סכסוכים בין יורשים לאחר מות המנוח.

חיסכון במס: תכנון נכון של צוואה יכול לחסוך ליורשים תשלום מס ירושה גבוה. למשל לאדם שיש מספר דירות עדיף להוריש דירה לכל יורש  מאחר ועל הירושה עצמה אין מס אך על מכירת הדירות יש מס.

הגנה על קטינים: צוואה מאפשרת לאדם להגדיר אפוטרופוס לילדים קטינים במקרה של מותו.

מתי חייבם לערוך צוואה? 

א. בכל מקרה שאתם רוצים להוריש את רכושכם בחלוקה אחרת או שונה מזו הקבועה בחוק הירושה יש לערוך צוואה.

ב. כאשר אחד או יותר מהילדים קיבל מתנה בסכום משמעותי ואתם מעוניינים בחלוקה שוויונית בין הילדים חייבים לערוך צוואה!

ג. בכל מקרה שבו אתם מעוניינים להוריש את רכושכם או חלק ממנו ליורש אשר לא נמנה עם היורשים החוקיים על פי חוק הירושה.

ד. בכל מקרה שבו אתם חיים עם בן זוג “ידוע בציבור” יש לשקול עריכת צוואה מאחר ובן הזוג זכאי לפי הוראות חוק הירושה לרשת מחצית מהרכוש גם אם נערך הסכם ממון שקובע הפרדת רכוש!

ה מצווה אשר מנהל הליכי גירושין ופרוד מבן זוגו וטרם ניתן גט בענינו צפוי במידה וילך לעולמו להוריש מחצית מרכושו לבן הזוג ממנו נפרד . מכאן שכל עוד אדם רשום כנשוי הרי שבן זוגו הופך אוטומטית ליורש על פי דין גם אם יש נתק בין בני הזוג וגם אם הם בהליכי גירושין ולא גרים תחת קורת גג אחת .

ו. לבני זוג נשואים בהחלט מומלץ לשקול לערוך צוואה הדדית שתבטיח קודם את זכותם הסוציאלית לרשת את בן הזוג שנפטר ראשון תוך הנחלת כל הרכוש המשותף לילדים לאחר פטירת שני בני הזוג.

עריכת צוואה מקצועית תסייע לכם אם כן להגשים בדיוק את רצונכם ותמנע מחלוקות וסכסוכים בתוך המשפחה.

איזה פרטים חשוב להכין מראש לעריכת צוואה?

רשימת נכסים: חשוב להכין רשימה של כל הנכסים שבבעלותכם, כולל נכסים פיננסיים (כגון חשבונות בנק, נכסי נדל"ן, תכשיטים, רכבים וכדומה).

שמות היורשים: יש להחליט מי יהיו יורשיכם ובאופן חלוקת רכוש ביניהם.

רצונות מיוחדים: רצוי לחשוב מראש על רצונות מיוחדים, כגון , הוראות לגבי טקסי הלוויה וכדומה.

איך לשמור הכי טוב על צוואה שנערכה?

לאחר עריכת צוואה, חשוב לשמור עליה בצורה נכונה ובטוחה.

אחסון אצל עורך דין: ניתן להפקיד את הצוואה אצל עורך הדין שערך אותה. עורכי דין מחויבים לשמור על מסמכים סודיים, ולכן הצוואה תהיה בטוחה אצלם.

אחסון בלשכת הרשם לענייני ירושה: ניתן להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה. זוהי האפשרות הבטוחה והמומלצת ביותר והיא כרוכה בתשלום אגרה בשיעור שניח יחסית לתועלת שתפיקו משמירתה הסודית וההרמתית של הצוואה.

שירותי משרד עו"ד ונוטריון טולדנו בפתח תקווה ניר לעריכת צוואה:

משרדנו מתמחה בעריכת צוואה וישמח להעמיד לרשותכם למעלה מ24 שנות ניסיון שצבר בתחום.

נוכל להעניק לכם ייעוץ משפטי מקצועי לגבי עריכת צוואה שתתאים לצרכים ולרצונות שלכם ולנסח עבורכם צוואה מקצועית ותקפה מבחינה משפטית.

ייצוג משפטי: במקרה הצורך, אנו מייצגים יורשים בהליכים משפטיים הקשורים לענייני ירושה לרבות בהתנגדות לצוואה.

לסיכום, עריכת צוואה היא צעד חשוב וחיוני לכל אדם. צוואה מאפשרת לכם להבטיח את רצונכם לגבי חלוקת רכושכם לאחר מותכם, להגן על יקיריכם ולמנוע סכסוכים בין יורשיכם.

מוזמנים לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי מקצועי בנוגע לעריכת צוואה. כתובתנו רחוב תוצרת הארץ 3 פתח תקווה .