ע"פ 8017/20 מדינת ישראל נ. פאדי גריפאת פסק דין מיום 22.12.2020

מדינת ישראל נ. פאדי גריפאת