ע"פ 6441/22 פארס רמיחאת נ. מדינת ישראל פסק דין מיום 30.10.2022

פארס רמיחאת נ. מדינת ישראל