ע"פ 4585/22 מדינת ישראל נ. ספואן אבו אל ערדאת פס"ד מיום 25.7.22

מדינת ישראל נ ספואן